Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-procurement Digitalisering van overheidsopdrachten

E-procurement

Sinds 1/9/2023 is het nieuwe e-Procurement platform(opent in nieuw venster) actief. Het vervangt de e-Notification en e-Tendering platformen.

Voor ondersteuning bij het gebruik van dit platform kan u terecht in het Helpcentrum(opent in nieuw venster) van de FOD BOSA.

Elektronische handtekening & e-Procurement

De indiening van een offerte via e-Procurement vergt ook de ondertekening ervan (behalve in geval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking). De ondertekening van de offerte moet de vorm aannemen van een elektronische handtekening, waarbij volgende aspecten van belang zijn:

  • De ondertekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan blijken uit de statuten van de vennootschap of uit een bijzondere volmacht.
  • De ondertekening moet geplaatst worden op het indieningsrapport, dat aangemaakt wordt door het e-Procurement platform.
  • Het moet gaan om een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Om een gekwalificeerde elektronische handtekening te plaatsen, is een gekwalificeerd certificaat nodig. Belgische inschrijvers kunnen hiervoor de Belgische e-ID gebruiken. Buitenlandse ondernemingen kunnen een gekwalificeerd certificaat aankopen bij een (private) certificatiedienstverlener.