Gedaan met laden. U bevindt zich op: F-gassen in koelapparatuur, airco's en warmtepompen Productgroepen duurzame overheidsopdrachten

F-gassen in koelapparatuur, airco's en warmtepompen

Inleiding

Gefluoreerde broeikasgassen of F-gassen hebben een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP-waarde). De GWP-waarde is de relatieve bijdrage tot het broeikaseffect van een eenheid van het betreffende gas vergeleken met een eenheid CO2 geïntegreerd over een periode van 100 jaar. F-gassen die in de atmosfeer verdwijnen, dragen dus in belangrijke mate bij aan de klimaatverandering. HFK’s die als koelmiddel worden gebruikt in koel- en luchtbehandelingstoepassingen hebben het grootste aandeel in de huidige uitstoot van F-gassen. Om de uitstoot van F-gassen terug te dringen, is het dan ook belangrijk om na te denken over alternatieve koelmiddelen of hoe je het lekken van F-gassen kan voorkomen.

In overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen … zijn heel wat koelapparaten, airco’s en warmtepompen aanwezig die deze F-gassen als koelmiddel gebruiken. Het is belangrijk om d.m.v. goed onderhoud lekken zo veel mogelijk te vermijden en bij nieuwe aankopen te letten op o.a. de GWP-waarde van de koelmiddelen en het energieverbruik. Om je hierbij te helpen, ontwikkelde de Vlaamse overheid fiches met informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die je helpen m.b.t. de koelmiddelen in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen. De fiches gaan zowel in op de aankoop als op onderhoud(scontracten).

Download de fiche F-gassen(PDF bestand opent in nieuw venster) in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen.

Andere bronnen

Aankopers kunnen bijkomend ook inspiratie halen uit de GPP-criteriaset voor het ontwerp, de bouw en het beheer van kantoorgebouwen(PDF bestand opent in nieuw venster). Deze fiches gaan o.a. in op de kwaliteit en het energieverbruik van installaties voor het koelen en verwarmen van gebouwen.

Monitoring

De Vlaamse overheid heeft zichzelf de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. Het Vlaams plan overheidsopdrachten bepaalt dat een monitoring noodzakelijk is om na te gaan of de vooropgestelde doelstelling van 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020 zal gehaald worden.

De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor F-gassen in koelapparatuur, airco's en warmtepompen pas als duurzaam aan wanneer de essentiële duurzaamheidscriteria in het bestek zijn opgenomen. Indien de opname van een bepaald criterium niet nuttig is in het kader van de concrete opdracht, hoef je dit niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. Het eDelta systeem waar heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik van maken, laat toe om te registreren of je overheidsopdrachten voor F-gassen in koelapparatuur, airco's en warmtepompen deze criteria bevatten. Aankopers van de Vlaamse overheid die (nog) geen gebruik maken van eDelta, doen er goed aan om afzonderlijk te registreren of een opdracht voor F-gassen in koelapparatuur, airco's en warmtepompen al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevat (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19). Zie ter info de pagina met essentiële duurzaamheidscriteria per productgroep.

Vragen - ondersteuning

Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt overheidsopdrachten.