Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelichting bij het basiskader 2013-2017 Instrumenten

Toelichting bij het basiskader 2013-2017

Handleiding

Omschrijving

Bewaartermijnen

De tekst over de bewaartermijnen geeft een overzicht van de belangrijkste verjaringstermijnen(PDF bestand opent in nieuw venster), zonder de pretentie te hebben exhaustief te zijn.

Gunningdraaiboek

Het gunningdraaiboek(PDF bestand opent in nieuw venster) maakt je wegwijs in de toch wel complexe regels voor het gunnen van een overheidsopdracht. Het gunningdraaiboek is opgemaakt als een stappenplan, dat je doorheen de volledige gunningsprocedure zal begeleiden en waarnaar je steeds kan teruggrijpen in de loop van je gunningsprocedure.

Rechtsbescherming

Je leest in deze tekst een beknopte toelichting bij de wijzigingen in de nieuwe Wet Rechtsbescherming(PDF bestand opent in nieuw venster) t.o.v. de vorige regeling.

Toepassing overheidsopdrachten gesubsidieerde organisaties en verenigingenDeze leidraad licht de toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten toe voor gesubsidieerde organisaties en verenigingen(PDF bestand opent in nieuw venster) en geeft een kort overzicht van de meest gebruikte gunningswijzen en een inleiding tot e-procurement.
Leidraad wijzigingen

Gedurende de volledige looptijd van een overheidsopdracht kunnen wijzigingen(PDF bestand opent in nieuw venster) noodzakelijk worden. Deze leidraad fungeert als hulpmiddel om te bepalen of er al dan niet sprake is van een wezenlijke wijziging en welke handelingen hierbij moeten worden getroffen. Als concrete instructie voor aanbestedende overheden draagt de leidraad wijzigingen de goedkeuring weg van de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de betrokken beroepsfederaties. Deze leidraad werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten.

FaillissementsleidraadDeze leidraad geeft aan hoe je als aanbestedende overheid dient om te gaan met een faillissement(PDF bestand opent in nieuw venster) van een kandidaat/inschrijver of opdrachtnemer.