Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kennisnetwerk overheidsopdrachten Overheidsopdrachten en raamcontracten

Kennisnetwerk overheidsopdrachten

Om de kennis over overheidsopdrachten te bundelen en om personeelsleden van de Vlaamse overheid samen te brengen, is er een kennisnetwerk overheidsopdrachten.
Het kennisnetwerk overheidsoprachten is een platform voor interne kennisoverdracht (ervaringen, goede praktijken, instrumenten, ...) en actieve kennisdeling over overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid. Het kennisnetwerk kan bijdragen tot de voortdurende verbetering van de uitbesteding van de overheidsopdrachten en bijdragen tot een optimale invulling van de rol van goede opdrachtgever.

Voor wie?

Alle personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen deelnemen aan het kennisnetwerk overheidsopdrachten:

  • overheidsopdrachtenexperts: personeelsleden die dagelijks in aanraking komen met overheidsopdrachten,
  • niet-experts: personeelsleden die minder frequent in aanraking komen met overheidsopdrachten, maar met een gezonde interesse in overheidsopdrachten,
  • het management.

Het kennisnetwerk steunt op een actieve participatie van de leden. De leden worden uitgenodigd om met de eigen inbreng (praktijkervaringen, instrumenten, voorstellingen van projecten, …) het kennisnetwerk inhoud te geven.

Netwerksessies

Jaarlijks worden twee algemene netwerksessies georganiseerd, die de kern uitmaken van het kennisnetwerk. Tijdens deze netwerksessies komen diverse onderwerpen binnen overheidsopdrachten aan bod (bijvoorbeeld sociale dumping bij overheidsopdrachten, wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht,..).

Daarnaast vinden er ook thematische netwerksessies plaats. De thematische sessies zijn gerichter en foucssen zich specifiek op duurzame en innovatieve overheidsopdrachten en e-procurement.

Kennisdatabank

Het kennisnetwerk bestaat daarnaast ook uit een digitaal luik, de kennisdatabank (beperkte toegang) waar de presentaties, goede praktijken, instrumenten en andere documentatie terug te vinden zijn.