Gedaan met laden. U bevindt zich op: Europese regelgeving Regelgeving

Europese regelgeving

Verordeningen en Richtlijnen

Je vindt hier de Europese verordeningen en richtlijnen die betrekking hebben op of relevant zijn voor overheidsopdrachten.

Aanvullende documenten

Dit is een overzicht van andere relevante Europese documenten i.v.m. overheidsopdrachten, vnl. van de Europese Commissie.

Europese drempelbedragen

De voor de Vlaamse overheid relevante Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren zijn voor de periode 2024-2025:

  • opdrachten voor werken: 5.538.000 euro
  • opdrachten voor leveringen: 221.000 euro
  • opdrachten voor diensten: 221.000 euro
  • opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro

Ook het reguliere drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking o.b.v. art. 42, § 1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten wijzigt hierdoor. Voor de periode 2024-2025 geldt een bedrag van 143.000 euro.

Alle drempelbedragen zijn te verstaan als bedragen zonder BTW (artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18/04/2017).

Deze drempelbedragen gelden voor alle overheidsopdrachten en concessies die je vanaf 1 januari 2024 bekendmaakt in het Bulletin der Aanbestedingen of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers uitnodigt om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen, indien geen voorafgaande bekendmaking verplicht is.