Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inschrijvingsattest voor kinderbijslag voor +18-jarigen die nog naar school gaan

Inschrijvingsattest voor kinderbijslag voor +18-jarigen die nog naar school gaan

Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar hebben de kinderbijslagfondsen een inschrijvingsattest nodig als bewijs dat ze onderwijs volgen.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs wordt het inschrijvingsattest in de meeste gevallen automatisch en elektronisch bezorgd aan de kinderbijslagfondsen.

Leerlingen uit het secundair onderwijs waarvoor de kinderbijslag nog niet in de elektronische communicatie is opgenomen, zullen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een brief met bewijs van inschrijving krijgen. U moet dit inschrijvingsbewijs dan zo vlug mogelijk aan uw kinderbijslaginstelling bezorgen.

Hoger onderwijs

De inschrijvingsgegevens van meerderjarige leerlingen en studenten in Vlaamse secundaire scholen, hogescholen en universiteiten worden elektronisch doorgegeven aan de kinderbijslagfondsen.

Volwassenenonderwijs

Het CVO bezorgt u een attest kinderbijslag.

Veelgestelde vragen