Bovenstaande definitie is binnen de Vlaamse overheid een leidraad voor alles wat te maken heeft met duurzame ontwikkeling.

Elke Vlaamse minister is binnen zijn of haar eigen bevoegdheden bezig met duurzame ontwikkeling. De minister-president is bevoegd voor de coördinatie die rond duurzame ontwikkeling nodig is. Het team Transversaal Beleid binnen de Vlaamse overheid stimuleert en coördineert projecten rond duurzame ontwikkeling.

Het Vlaams decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling garandeert de continuïteit van het duurzame ontwikkelingsbeleid. De Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO) vormt het kader van het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling. De huidige versie van de VSDO is opgenomen in Visie 2050, de toekomstvisie van de Vlaamse Regering.

Op de website DO.vlaanderen.be vindt u informatie over projecten en het beleid rond duurzame ontwikkeling in alle thema's waarrond de Vlaamse overheid werkt.

Duurzame en innovatieve overheidsopdrachten

De Vlaamse overheid heeft zichzelf als doel gesteld om innovatieve en 100% duurzame overheidsopdrachten uit te schrijven tegen het jaar 2020. Dat werd zo vastgelegd in het Plan Overheidsopdrachten 2016-2020. De overheid zal milieucriteria, sociale criteria en economische criteria opnemen in alle aanbestedingen die ze doet en de criteria van duurzaamheid zullen worden geïntegreerd in alle fasen van het aankoopproces.

Met duurzame overheidsopdrachten wil de Vlaamse overheid duurzame consumptie- en productie stimuleren. Van de Vlaamse overheid wordt verwacht dat ze zelf het goede voorbeeld geeft en vervolgens anderen zal inspireren.

  • Laatst gewijzigd op 29 oktober 2019