Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Met de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling zet Vlaanderen verder in op een duurzame samenleving. Via deze pagina verneemt u meer over die strategie, de bijbehorende langetermijndoelstellingen en prioriteiten.

De Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling bestaat uit:

  • Vizier 2030: doelstellingen op middellange termijn
  • Visie 2050: langetermijnkompas
  • 7 transitieprioriteiten: instrumenten om de doelen van Vizier 2030 en Visie 2050 te bereiken

Vizier 2030

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Centraal staan 53 duurzaamheidsdoelstellingen die Vlaanderen wil realiseren tegen 2030.

Die doelstellingen zijn een belangrijk deel van de operationalisering van de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling. En een tussenstap in de realisatie van de langetermijnstrategie voor Vlaanderen: Visie 2050.

Bijdrage van Vizier 2030 aan de SDG’s

Meer over Vizier 2030

Monitoring Vizier 2030

111 indicatoren worden jaarlijks opgevolgd om de voortgang van Vizier 2030 in kaart te brengen. Op basis van die monitoring kan het beleid worden bijgestuurd als dat nodig is.

Monitoring Vizier 2030

Visie 2050

Visie 2050 is de langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Visie 2050 heeft de ambitie om welvaart en welzijn te creëren op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt.

Visie 2050 is een belangrijke richtingaanwijzer voor de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling en geeft de richting aan voor alle beleidsinitiatieven van de Vlaamse overheid.

Meer over Visie 2050

Vlaanderen zet in op 7 transitieprioriteiten richting duurzame samenleving:

  1. circulaire economie
  2. leven, leren en werken in 2050
  3. industrie 4.0
  4. samenleven in 2050
  5. mobiliteit
  6. energie en klimaat
  7. omgeving voor de toekomst.

Die prioriteiten zijn een krachtig instrument om de doelen van Vizier 2030 en Visie 2050 te bereiken.

Lees meer over de 7 transitieprioriteiten.

Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Op 26 november 2021 keurde de Vlaamse Regering de vierde Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling(opent in nieuw venster) (VSDO4) goed. Die vierde strategie sluit aan op het decreet duurzame ontwikkeling van 18 juli 2008(opent in nieuw venster) dat de continuïteit van het beleid rond dat thema wil garanderen.