Doelen voor 2050

Ook in 2050 wil Vlaanderen welzijn en welvaart creëren op een slimme, innovatieve en duurzame manier. En dat in een sociale, open, veerkrachtige en internationaal gerichte samenleving waarin iedereen meetelt.

Duurzaamheid is dan ook een belangrijke leidraad voor Visie 2050.

Richtingaanwijzer

Visie 2050 geeft de richting aan voor alle beleidsinitiatieven van de Vlaamse overheid.