Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beperkte of geen indexering van huurprijs voor woning met EPC-label D, E of F tot 30 september 2023

Beperkte of geen indexering van huurprijs voor woning met EPC-label D, E of F tot 30 september 2023

De Vlaamse Regering bevroor de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen voor 1 jaar: van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Sinds 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs. Welke aangepaste formule (correctiefactor) u sinds dan moet toepassen, leest u op een aparte webpagina. U vindt onderaan deze pagina de link.

Het VEKA maakte ook een FAQ over de energieprestatiecertificaten (EPC) bij verkoop of verhuur van een wooneenheid.

Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur staan een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een EPC-label gaat van F (energieverslindend) tot A+ (heel energiezuinig).

Onderstaande maatregel geldt enkel voor woningen in het Vlaamse Gewest met EPC-label D, E en F.

Indexering van de huurprijs van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023

De Vlaamse Regering bevroor de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen voor 1 jaar: van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

  • Het verbod op indexatie van de huurprijzen geldt op alle lopende woninghuurovereenkomsten (behalve de studentenhuurovereenkomsten). Dit zijn dus huurovereenkomsten die vóór 1 oktober 2022 zijn gesloten volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.
  • De indexeringsstop of -beperking geldt niet voor woningen die verhuurd worden via een sociale huisvestingsmaatschappij, maar wel voor hoofdhuurcontracten met sociale verhuurkantoren.

Concreet betekent dit:

  • Het EPC moet geldig zijn. Een EPC heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. EPC’s uitgereikt vóór 1 oktober 2012 zijn niet meer geldig. Ook een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, komt niet meer in aanmerking.
  • Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest.
  • Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. De verhuurder berekent het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs (berekend volgens de standaard indexatieformule) en deelt dit bedrag door twee. Dit gedeelde bedrag telt de verhuurder dan bij de huidige huurprijs.
  • Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.

De FOD Economie is momenteel bezig de huurcalculator aan te passen aan de nieuwe indexeringsregels. Op die manier kan iedereen op een eenvoudige manier de nieuwe indexatieregels toepassen. We informeren u hier opnieuw zodra deze tool aangepast is.

Heeft uw EPC geen label, kijk dan naar het kengetal. Dit is de energieprestatiescore, uitgedrukt in kWh/m².

EPC-label en gevolgen voor huurindexering van 1-10-2022 tot en met 30 september 2023
EPC-labelOvereenkomstig kengetalHuurindexering?
Geen EPC
of geen geldig EPC
-Niet toegelaten
Fhoger dan 500 kWh/(m² jaar)Niet toegelaten
Etussen 500 en 401 kWh/(m² jaar)Niet toegelaten
Dtussen 400 en 301 kWh/(m² jaar)Indexatie beperkt tot 50%
Ctussen 300 en 201 kWh/(m² jaar)Toegelaten
Btussen 200 en 101 kWh/(m² jaar)Toegelaten
A

tussen 100 en 1 kWh/(m² jaar)

Toegelaten
A+0 of minder dan 0 kWh/(m² jaar)Toegelaten

Indexering van de huurprijs sinds 1 oktober 2023

Sinds 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Voor deze correctie wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor. Welke correctiefactor u dan moet toepassen, leest u op een aparte webpagina.