Voorwaarden

Voordelen

De Individuele Beroepsopleidingen zijn aantrekkelijk voor zowel de werkzoekende als de werkgever.

De werkzoekende:

 • krijgt tijdens de IBO een uitkering en een IBO-premie
 • leert de kneepjes van het vak en doet de nodige ervaring op.
 • krijgt een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf als hij de IBO succesvol afrondt.

De werkgever:

 • kan een werkzoekende op de eigen werkvloer opleiden
 • krijgt voor die begeleiding ondersteuning van de VDAB
 • heeft maar beperkte administratieve verplichtingen
 • heeft geen loonkosten tijdens de opleiding, enkel een forfaitair te betalen bedrag aan VDAB
 • heeft een goede oplossing voor vacatures waarvoor hij geen geschikte kandidaat vindt.

Voorwaarden voor de werkzoekende

De werkzoekende:

 • is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.
 • heeft zijn vorige baan niet opgezegd om een IBO te kunnen starten.
 • heeft nog niet voor het bedrijf gewerkt waar hij een IBO wil starten (tenzij als jobstudent of een korte periode als uitzendkracht).

Op zijn website zet de VDAB een hoop veelgestelde vragen over de IBO op een rijtje:

Procedure

De IBO wordt vastgelegd in een opleidingscontract. Dat contract wordt ondertekend door de 3 partijen:

 • de cursist
 • het bedrijf
 • de opleidingsverstrekker (VDAB of een partner van VDAB).

Bij de overeenkomst hoort een opleidingsplan. Dat plan geeft duidelijk aan welke competenties tijdens de IBO zullen worden ontwikkeld en hoe de verdere begeleiding door het bedrijf en de VDAB zal gebeuren.

Werkzoekende

Als u als werkzoekende met een IBO aan de slag wilt, geeft u dat aan in uw cv. U verklaart dat u in aanmerking komt voor een IBO.

Ook werkzoekenden en werkgevers uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen een IBO genieten als de taal van de opleiding het Nederlands is. Informeer hiervoor bij Actiris ((opent in nieuw venster)).

Werkgever

Als werkgever kunt u:

 • zelf een kandidaat zoeken
 • aan de VDAB vragen om een kandidaat voor u te zoeken. Als u uw vacature ingeeft in Mijn VDAB, geeft u te kennen dat u openstaat voor een IBO.

Als u een kandidaat gevonden hebt, vraagt u de IBO ((opent in nieuw venster)) via Mijn VDAB (handleiding via link).

Uw IBO-cursist heeft tijdens z'n opleiding geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte. De periode van z'n opleiding wordt namelijk gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode.

Bedrag

Werkzoekende

Tijdens de opleiding wordt uw werkloosheidsuitkering aangevuld met een premie van de VDAB. De hoogte van die premie is afhankelijk van uw uitkering.

Werkgever

Tijdens de IBO betaalt u de werknemer geen loon of RSZ. U betaalt alleen een vaste premie aan de VDAB. De hoogte van die premie ((opent in nieuw venster)) is gebaseerd op het loon dat uw medewerker zal krijgen als u hem aanwerft.