Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor laboratoria en geregistreerde monsternemers bodembescherming

Informatie voor laboratoria en geregistreerde monsternemers bodembescherming

Erkenning en registratie

Een laboratorium in de discipline water, lucht of bodem (deeldomein bodembescherming) kan erkend worden door de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van monsternemingen, metingen, beproevingen of analyses. Een laboratorium kan erkend worden voor een of meer pakketten.

Voor de bemonstering van bodem in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet de monsternemer ook geregistreerd zijn.

Download:

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend laboratorium moet voldoen aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) waaronder:

Alle verplichtingen zijn terug te vinden in art. 34(opent in nieuw venster) (algemene gebruikseisen) en 44 t.e.m. 53/2 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

Verplichtingen geregistreerde monsternemers

De registratie is geldig voor onbepaalde duur. Een geregistreerd monsternemer moet voldoen aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) waaronder:

  • alleen in opdracht van een erkend laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, de monsternames uitvoeren
  • steeds werken conform het kwaliteitssysteem van het erkende laboratorium
  • bij de monsternames het compendium BOC(opent in nieuw venster) toepassen.

Alle verplichtingen zijn terug te vinden in art. 58/4 van het VLAREL(opent in nieuw venster).

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de registratie of een geldboete.

Jaarlijkse retributie per geregistreerd monsternemer

  • Een erkend laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, moet jaarlijks per geregistreerd monsternemer een retributie betalen voor het toezicht op de registratie als monsternemer. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin de monsternemer de registratie heeft verkregen.
  • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 68 euro.
  • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier bij uw factuur. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
  • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt, na een ingebrekestelling, tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
  • Erkende laboratoria in de discipline water en lucht hoeven geen retributie te betalen.