Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nood aan ondersteuning op het vlak van re-integratie? Nieuwsberichten voor leidinggevenden

Nood aan ondersteuning op het vlak van re-integratie?

Nieuwsbericht
29 februari 2024

De nieuwe omzendbrief re-integratie is intussen al 2 maanden van kracht. Merk je dat je als leidinggevende nood hebt aan ondersteuning op het vlak van re-integratie? Het Agentschap Overheidspersoneel ontwikkelde daarvoor 2 opleidingsmodules.

Gespreksvaardigheden

Zijn er in jouw team of afdeling medewerkers langdurig afwezig? Het is belangrijk dat je als leidinggevende regelmatig polst hoe het met hen gaat en hoe jij hen kunt ondersteunen. Dat geldt ook voor medewerkers die na een lange afwezigheidsperiode opnieuw aan de slag willen gaan. Met de Vlimpers-module gespreksvaardigheden(opent in nieuw venster) kun jij je vaardigheden aanscherpen om vanuit een oprechte bezorgdheid contact te houden met die medewerkers.

Bouwen aan een duurzaam re-integratiebeleid

Weet je niet goed hoe je kan beginnen aan de opmaak van een duurzaam re-integratiebeleid? Of wil je het bestaande re-integratiebeleid kritisch onder de loep nemen?

De Vlimpers-module Bouwen aan een duurzaam re-integratiebeleid(opent in nieuw venster) gaat dieper in op de verschillende stappen en betrokkenen bij het bouwen van een duurzaam re-integratiebeleid met een focus op de belangrijkste aandachtspunten. Het gaat verder dan je uitgeschreven beleidsdocument: het re-integratiebeleid moet ook gedragen en gekend zijn om deel te kunnen uitmaken van de cultuur van je entiteit.

Wanneer je deze module helemaal doorlopen hebt, heb je concrete handvaten om op een gestructureerde en gedragen manier aan de slag te gaan met het re-integratiebeleid in jouw entiteit.