Erkenning als opleidingscentrum voor de technicus elektrische schakelinrichtingen

Melding examenzitting

Het erkende opleidingscentrum brengt de overheid minstens een maand voordat een examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande examenzitting om zo aan de overheid de mogelijkheid te bieden om het examen bij te wonen.

De opleidingsinstelling bezorgt de informatie over de examenzitting via dit aangifteformulier.

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet voldoen aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) waaronder:

  • objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen
  • het examen organiseren zoals voorgeschreven
  • de nodige infrastructuur hebben om examens te organiseren
  • certificaten uitreiken
  • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.

Een volledig overzicht van alle verplichtingen vindt u in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en artikel 43/8 VLAREL (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster).

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.