Het nieuwe label moet gebruikt worden voor alle installaties met water als warmtedragend medium: dus zowel voor centrale verwarmingsketels op gas, stookolie of elektriciteit, als voor installaties die (deels) werken op hernieuwbare energie zoals warmtepompen, zonneboilers en micro-warmtekrachtkoppeling.

Productlabel en pakketlabel

Het Europese energielabel deelt verwarmings- en warmwaterinstallaties in volgens hun energie-efficiëntie en geeft hen op basis daarvan een label. Er zijn twee types labels:

  • het productlabel geeft informatie over een bepaald verwarmingstoestel of een welbepaald warmwatertoestel
  • het pakketlabel, ook systeemlabel genoemd, wordt gebruikt als meerdere producten worden gecombineerd.

Verantwoordelijkheden van professionelen

Het verplichte gebruik van het energielabel brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor:

Wetgeving

Aan de basis van het Energielabel ligt de Europese richtlijn 2010/30/EU(opent in nieuw venster) die handelt over productinformatie op het energielabel.

Veelgestelde vragen