Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldingsplicht voor installateurs van stookolieketels

Meldingsplicht voor installateurs van stookolieketels

Sinds 2022 moeten installateurs alle stookolieketels die ze plaatsten vanaf 1 januari 2022 per kwartaal rapporteren aan het VEKA. 

Hoe gebeurt de melding praktisch?

 • Na ieder kwartaal rapporteert de installateur de stookolieketels en ketellichamen die in het voorbije kwartaal geplaatst zijn.
 • Alle stookolieketels die geplaatst zijn in residentiële en gebouwen worden aangemeld:

  • zowel stookolieketels geplaatst bij nieuwbouw als bij bestaande bouw,
  • in woongebouwen en in niet-residentiële gebouwen,
  • nieuwe en tweedehandse,
  • en los van het feit of er een aardgasaansluiting beschikbaar is of niet.
 • De installateur rapporteert minstens de volgende gegevens:
  • datum plaatsing stookolieketel
  • locatie plaatsing stookolieketel
  • gegevens van de installateur
 • Voor het rapporteren van de geplaatste stookolieketels kan de installateur de online tool ‘Melding Centrale Stooktoestellen’(opent in nieuw venster) gebruiken.

Sanctie bij niet opvolgen meldingsplicht

 • Een installateur die verzaakt aan de meldingsplicht, riskeert een administratieve geldboete tot 20.000 euro.
 • De bouwheer of eigenaar riskeert een boete als het VEKA vaststelt dat vanaf 1 januari 2022 nog een stookolieketel is geplaatst in die situaties waar dat niet langer is toegestaan. Voor meer info over sancties voor de klant, zie: ‘Verwarmen met stookolie: wat mag nog wel en wat niet meer?’.

Het nagaan van inbreuken op het plaatsingsverbod en op de meldingsplicht zal gebeuren op basis van verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld: EPB, EPC, verbruiksgegevens, verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie, verplicht onderhoud cv-installatie, keuring van stookolietanks, …