Voorwaarden

  • U bent op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt.
  • En u bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar.

Procedure

Als u recht hebt op de premie, betaalt uw ziekenfonds deze eind mei automatisch uit. U moet geen aanvraag indienen.

Bedrag

In 2018 bedraagt de premie

  • minstens 320,54 euro voor werknemers en werklozen, afhankelijk van de gezinssituatie en het aantal jaren dat u arbeidsongeschikt bent
  • 216,50 euro voor zelfstandigen.