Voorwaarden

  • U bent op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt.
  • En u bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar.

Procedure

Als u recht hebt op de premie, betaalt uw ziekenfonds(opent in nieuw venster) deze eind mei automatisch uit. U moet geen aanvraag indienen.

Bedrag

Het bedrag(opent in nieuw venster) dat u jaarlijks ontvangt, hangt af van uw gezinslast en hoe lang u al arbeidsongeschikt bent.