Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over INO InnovatieNetwerk Overheid

Over INO

INO verbindt innovatoren in een netwerk dat volop in opbouw en beweging is.

Waar willen we naartoe?

INO helpt je te groeien tot civil entrepreneur.

Beheer, stabiliteit en voorspelbaarheid zijn en blijven belangrijke eigenschappen voor een overheid, die we als Vlaamse Overheid op een sterke manier opnemen. Maar we hebben ook andere rollen nodig willen we daadkrachtig complexe maatschappelijke uitdagingen aanpakken.

Onze complexe en snel veranderende samenleving verwacht dat de overheid zich meer profileert als een open, ondernemende en innovatieve partner in het samen bouwen van duurzame maatschappelijke oplossingen. Om deze andere rollen te kunnen opnemen hebben we collega’s nodig die weten waar ze het over hebben, maar ook openstaan om te leren en te experimenteren. Collega’s die graag samenwerken, creatief en reflexief zijn, voldoende actiegericht. Die niet te risicomijdend zijn, een groot doorzettingsvermogen en vooral een gezonde en eerlijke nieuwsgierigheid hebben. Tegelijkertijd hebben we een organisatie nodig die deze mensen op een juiste manier ondersteunt en op waarde schat.

Gelukkig werken er binnen en rond de Vlaamse Overheid veel mensen die zich thuis voelen in deze meer ondernemende en responsieve rol, en deze rol maar wat graag willen opnemen, als echte ‘Civil Entrepreneurs’ (in wording). In dit artikel (link) wordt verder uitgelegd waar deze term vandaan komt en wat ermee bedoeld wordt.

Onze mission statement

Het INO is het netwerk waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun nieuwe rol als civil entrepreneur kunnen ontwikkelen. Daarom is onze ‘mission statement’:

We verbinden mensen van binnen en buiten de overheid in een toegankelijk, dynamisch en divers netwerk, waarin ze vrij hun beleidspraktijken delen, elkaar inspireren en zichzelf verder ontwikkelen tot een civil entrepreneur. Op deze manier dragen ze bij tot een Vlaamse overheid en samenleving die,

  • creatief en nieuwsgierig,
  • door leren en experimenteren,
  • met een empathische en toekomstgerichte blik
  • in samenwerking over de grenzen van organisaties heen
  • daadkrachtig

de complexe maatschappelijke uitdagingen mee aanpakt.

Hoe we dit willen realiseren, zullen we al doende zoeken naar geschikte ontwikkelingstrajecten.

In een scenario-oefening met een dertigtal partners verkende INO alvast verschillende mogelijke paden en rollen voor INO. Verdere tests met thematische leertrajecten, open uitwisselingsactiviteiten en innovatietools zullen het beeld verder verfijnen.

Het INO-Team

In juli 2020 besliste de Vlaamse Regering(PDF bestand opent in nieuw venster) om een innoverend netwerk op te richten. Het InnovatieNetwerk Overheid is werkzaam vanuit de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Een team van drie ambtenaren onderhoudt het INO-netwerk in en rond de Vlaamse Overheid en de relatie met andere netwerken , brengt mensen samen en zorgt ervoor dat veelbelovende initiatieven gezien worden.

Martin Ruebens

Martin startte na een doctoraatsonderzoek aan het departement Sociologie (KU Leuven) in 1990 als ambtenaar bij de Vlaamse overheid. Sinds 1994 is hij in een leidinggevende rol werkzaam bij het departement dat de minister-president van de Vlaamse regering ondersteunt. Tussen 2004 en 2010 werkte hij op het kabinet van de minister-president . Van 2010 tot 2020 was hij secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Bestuur. De laatste 5 jaar nam hij de rol op van voorzitter van het Voorzitterscollege, het managementorgaan van de Vlaamse administratie. Nu is hij door de Vlaamse regering aangesteld als projectleider voor het InnovatieNetwerk Overheid.

Je kunt bij Martin terecht via martin.ruebens@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Mijn drijfveer bij INO is bijdragen tot een opener, bruisender en ondernemendere relatie tussen overheid, ondernemers, academische wereld en middenveldorganisaties.
MR

Martin Ruebens

Maarten van Leest

Maarten is geboren en getogen in Nederland tussen de grote rivieren. Daar begon hij in 2001 bij de Rijksoverheid aan zijn carrière rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. Na het pijpleidingongeval in Gellingen focuste hij op ondergrondse vervoer van gevaarlijke stoffen. Toen trok hij naar Vlaanderen om bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie het klimaatadaptatieplan te coördineren. Van daaruit vertrok hij naar het departement Kanselarij en Bestuur om het transversale beleid voor duurzaam bouwen mee uit te rollen. Van daar uit heeft hij de stap gezet naar het Platform Innovatief Beleid.

Je kunt bij Maarten terecht via maarten.vanleest@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Mijn drijfveer bij INO is om meer en meer pro-actieve, dynamische en enthousiaste collega’s te krijgen.
MVL

Maarten Van Leest

Kaatje Molenberghs

Na een paar jaar werken als onderzoeksassistent op de universiteit Antwerpen binnen de vakgroep Transport en Economische Geografie, startte Kaatje haar loopbaan als consultant in ruimtelijke projecten. In 2010 maakte ze de stap naar de Vlaamse overheid als adviseur in het Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking, knooppunt- en netwerkorganisatie van en voor de Vlaamse overheid inzake PPS. 6 jaar later sloot ze aan als teamcoördinator bij het team Vlaams Rampenfonds. Sinds april 2022 ondersteunt ze het team InnovatieNetwerk Overheid.

Je kunt bij Kaatje terecht via kaatje.molenberghs@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Mijn drijfveer bij INO is het faciliteren van inspiratie en verbinding door mensen te laten nadenken over hun gemeenschappelijke behoeften.
KM

Kaatje Molenberghs