Het InnovatieNetwerk Overheid verbindt en inspireert

Innoveren, dat doe je samen.

Innovatie gebeurt vandaag al op veel plaatsen en vanuit verschillende invalshoeken. In opdracht van de Vlaamse Regering zet het InnovatieNetwerk Overheid (INO) zich in om binnen en rond de overheid met elkaar te verbinden in een netwerk: via open uitwisselingsmomenten, thematische leertrajecten en rond instrumenten en goede praktijken.

Innoveren is met een ondernemende bril op zoek gaan naar maatschappelijke oplossingen. We willen dus samen groeien tot ‘civil entrepreneurs’.

INO-netwerk wil een plaats zijn waar ‘civil entrepreneurs’ frisse contacten leggen, open leren van elkaars praktijken, en (samen) innovatieprojecten aanpakken. Een plek waar ontmoeting en uitwisseling leidt tot concrete experimenten en samenwerkingen. Dit gebeurt via allerlei netwerkbijeenkomsten waar je andere civil entrepreneurs van binnen en rond de Vlaamse overheid ontmoet en waar je ook jouw eigen innovatie kan tonen en de krachten kan bundelen. Deze bijeenkomsten volgen niet allemaal hetzelfde stramien. Soms staat een idee centraal, een andere keer wil iemand eens iets uitproberen of loopt iemand met een vraag die ze wil voorleggen aan anderen.

INO is een open netwerk. Elke civil entrepreneur of sympathisant is welkom, of je nu binnen of buiten de Vlaamse Overheid werkt, een beginner of expert bent, hoog in het management zit of juist ‘met je voeten in de modder’.

Als je een idee of een vraag hebt, wat je graag eens met een groep enthousiaste civil entrepreneurs wil bespreken, horen we dat natuurlijk graag. Laat een berichtje achter op ino@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of zet iets in onze LinkedIn groep.

Door de innovatiekracht van Vlaamse ambtenaren te versterken kunnen we van ‘Civil Servant’ naar ‘Civil Entrepreneur’ gaan. De overheid kan alleen inspelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw, wanneer ze veerkrachtig en pro-actief is.

Martin Ruebens

projectleider InnovatieNetwerk Overheid