Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inschrijving en de jaarlijkse verkeersbelasting op een aanhangwagen

Inschrijving en de jaarlijkse verkeersbelasting op een aanhangwagen

Op deze pagina vindt u, per type aanhangwagen, een overzicht van de inschrijving en de jaarlijkse verkeersbelasting.

Aanhangwagens met een MTM ≤ 750 kg

  • De aanhangwagens en opleggers die de maximaal toegelaten massa 750 kg niet overschrijden en die uitsluitend getrokken worden door een personenauto, een auto voor dubbel gebruik, een minibus, een ziekenauto, een motorfiets, een lichte vrachtauto, een kampeerwagen, een autobus of een autocar, zijn vrijgesteld van de belasting. Deze vrijstelling geldt niet wanneer de belastingplichtige een leasingbedrijf is.
  • Deze aanhangwagens hebben geen eigen nummerplaat (zijn voorzien van een duplicaat van de nummerplaat van het trekkend voertuig).
  • Ze moeten niet ingeschreven worden bij de DIV.

Aanhangwagens met een MTM > 750 kg

  • Ze hebben een eigen nummerplaat startend met Q of U.
  • Dergelijke aanhangwagens moet u inschrijven bij de DIV. U zal een maand na de inschrijving automatisch een aanslagbiljet ontvangen. Er moet dus niet zelf aangifte worden gedaan.

  • Voor de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting voor aanhangwagens houden we rekening met de maximaal toegelaten massa (MTM).

Aanhangwagens met een MTM > 3500 kg

Deze aanhangwagens moet u inschrijven bij de DIV. Vóór het gebruik op de openbare weg moet u een aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Op het einde van oktober ontvangt u een aanslagbiljet.

Belastbare aanhangwagens of opleggers worden steeds in combinatie met een vrachtwagen of trekker belast.

Uitzondering: kampeeraanhangwagens en bootaanhangwagens worden steeds afzonderlijk en forfaitair belast.

Specifieke aanhangwagens

Schematisch overzicht