Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inspectie van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen

Inspectie van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen

Zorginspectie ziet erop toe dat de erkende welzijns- en gezondheidsvoorzieningen de regelgeving naleven en dat de overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden door middel van twee instrumenten: inspecteren en rapporteren.

Zorginspectie controleert regelmatig de voorzieningen die door het departement of door de andere agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd. Zorginspectie rapporteert na elke inspectie zijn bevindingen aan het departement en aan de agentschappen van het beleidsdomein. Deze beslissen op basis van de inspectieverslagen of er gevolgen zijn voor de verdere erkenning, vergunning of voor de toekenning van subsidies.

Zorginspectie informeert ook de burger over de kwaliteit van zorg in Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

De inspecties worden uitgevoerd in de erkende welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, ook deze die erkend zijn door Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.