Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel Afval Delen van het IMJV

Deel Afval

Als u bent aangemeld in het IMJV-loket ziet u bovenaan meerdere tabbladen. Is er in uw IMJV-dossier een tabblad ‘Afval’? Dan kunt u in dat deel Afval al uw afvalstoffengegevens van 2023 rapporteren, zoals vastgelegd in het VLAREMA.

Wie moet deel Afval invullen?

Het deel Afval moet ingevuld worden als

 1. het bedrijf of de organisatie in de OVAM-steekproef voor deel Afval zit
  Lijst OVAM-steekproef - deel Afval - IMJV-campagne 2024 voor gegevens over productiejaar 2023(Excel bestand opent in nieuw venster).
  Het is mogelijk dat de gegevens in de lijst niet correct zijn omdat de OVAM niet over de meest recente informatie beschikt. Dit ontslaat het bedrijf in kwestie niet van de meldingsplicht.
 2. het een PRTR-bedrijf betreft.
  Dit zijn bedrijven die een omgevingsvergunning (milieuvergunning) hebben waarbij in kolom 7 van een of meerdere vergunde rubrieken een ‘R’ staat. Op de Vlaamse Milieunavigator vindt u meer informatie over de vergunde rubrieken(opent in nieuw venster).

Overlap IMJV – MATIS

Vestigingen die uiterlijk 14 maart 2024 al hun uitgaande materiaalstromen gemeld hebben in MATIS(opent in nieuw venster) over het jaar 2023, moeten niet melden in het IMJV voor het deel Afval en het deel Grondstoffen. Dit is zo overeengekomen met de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
Praktisch doet u dan het volgende in het IMJV loket:

 • Vestigingen die in het IMJV naast het deel Identificatie, enkel het deel Afval en/of het deel Grondstoffen moeten indienen, moeten geen IMJV indienen en dus niets doen in het IMJV loket.
 • Vestigingen die ook andere dan de hierboven genoemde delen moeten indienen, kunnen voor het deel Afval ‘Er was geen afval op dit adres’ selecteren. Voor het deel Grondstoffen kan de vestiging ‘Ik heb geen grondstoffen, zoals bepaald in VLAREMA, geproduceerd’ selecteren. Op deze manier kunnen vestigingen hun IMJV indienen.

Indien uw afvalinzamelaar vooraf afvalstoffen invulde in het deel Afval, moet u deze eerst verwijderen en vervolgens ‘Er was geen afval op dit adres’ selecteren.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De OVAM berekent elk jaar hoeveel afval de bedrijven produceren. De OVAM gebruikt de statistieken om haar afvalstoffenbeleid te evalueren en te plannen. Op die manier komt de OVAM ook haar rapporteerverplichtingen na voor lokale, Europese en internationale instellingen. Zo kan de OVAM ook voldoen aan de verplichtingen die opgelegd worden door het PRTR-protocol van de Verenigde Naties.

De cijfers worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor onderstaande publicatie.

Welke info moet ingevuld worden?

In deel Afval geeft u informatie over uw eigen afval van 2023 van de vestiging waarvoor u bent aangeschreven. Elk bedrijf produceert immers afval. Het afval dat in 2023 op de vestiging werd geproduceerd moet gerapporteerd worden.

Nadat u alle info hebt ingegeven (eventueel ook van andere IMJV-delen), moet u het IMJV nog digitaal verzenden in het online IMJV-loket.

  Afval via de gemeentelijke afvalinzameling?

  Wordt al uw afval via de gemeentelijke inzameling afgevoerd?
  Gemeentelijke inzameling houdt in: huis-aan-huisinzameling, vuilniszak, containerpark, kringloopcentra, bollenparken (glascontainers …), …

  • Zelfs als u alle afval meegeeft met de gemeentelijke huisvuilophaling, moet u uw IMJV-dossier indienen. dan hoeft u enkel deze optie aan te duiden.
  • Hoe? Vink het 2de bolletje aan, namelijk: “Ik gaf AL mijn afval mee met de gemeentelijke inzameling”.
   U hoeft geen verdere details van het afgevoerde afval in te geven.

  Wordt een deel van uw afval via de gemeentelijke inzameling afgevoerd én ook een deel afval via een privé-inzamelaar?

  • Dan moet u enkel rapporteren wat via de privé-inzamelaar werd afgevoerd.
  • Hoe? Vink het 1ste bolletje aan, namelijk: “Mijn afval werd opgehaald door een privé-afvalinzamelaar (en eventueel ook GEDEELTELIJK via de gemeentelijke inzameling). ….”
   U mag in dit geval dus niet kiezen voor het tweede bolletje (‘Ik gaf AL mijn afval mee met de gemeentelijke inzameling ...”

  Afval via privé-afvalinzamelaar?

  Laat u op eigen initiatief afval ophalen en afvoeren door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (=extern bedrijf)? In dit geval worden voor uw IMJV gegevens gevraagd over het soort afval, de hoeveelheid, uw afvalinzamelaar, de verwerker en de verwerkingswijze.

  U vindt de nodige gegevens

  • in uw afvalstoffenregister
  • op de facturen of de afgiftebonnen van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

  Het is mogelijk dat de privé-afvalinzamelaar al afvalgegevens vooraf heeft ingevuld.

  • Volgende afval-inzamelaars hebben voor een groot deel van hun klanten afvalgegevens vooraf ingevuld: Bongaerts, Garwig, Indaver, Remondis, Renewi Mol, Renewi Roeselare, SGS, Vanheede, Veolia ES MRC, DNCP en Imog.
  • Gegevens waarbij een van bovenstaande bedrijven de afvalinzamelaar was, werden al zoveel mogelijk vooraf ingevuld. Gegevens waarvoor de afvalproducent zelf de nodige regelingen voor het afvaltransport trof, zijn niet noodzakelijk mee vooraf ingevuld, ook al was een van bovenstaande bedrijven betrokken, bijvoorbeeld als verwerker.
  • Kijk de gegevens die al ingevuld staan na en corrigeer of vul aan indien nodig.

  Meer info over deel Afval

  Tips en tricks om uw afvalbeheer te optimaliseren en kosten te besparen?

  Laat dan tijdens het invullen van het IMJV zeker uw e-mailadres achter in het deel Identificatie (scherm ‘Contactpersonen’).
  Na het verzenden van uw IMJV-dossier, krijgt u dan een uitnodiging om aan te melden op Cirkeltips.be(opent in nieuw venster).