Wie moet deel Grondstoffen invullen?

Elk bedrijf dat deel Afval moet invullen, moet in principe ook deel Grondstoffen invullen.

Er zijn 3 mogelijke situaties.

 1. Deel Grondstoffen staat niet klaar in het loket. Als het gaat over een bedrijf uit de steekproef dat geen grondstoffen produceert, dan moet dit deel niet worden ingevuld.
 2. Deel Grondstoffen is zichtbaar in het loket: voor een bedrijf waarvan de overheid vermoedt dat het grondstoffen produceert die gerapporteerd moeten worden.
  • Als dit bedrijf geen grondstoffen produceert, kan dit deel op ‘niet van toepassing’ worden gezet.
  • Voor de voedingsindustrie heeft OVAM in deel Grondstoffen 3 codes aangemaakt voor zaken die deze bedrijven in deel Grondstoffen moeten melden en niet in deel Afval, nl:

   • M08.01 grondstoffen voor rechtstreeks gebruik als diervoeding

   • M08.02 grondstoffen voor de biochemie

   • M08.03 voedingsmiddelen die geschonken worden voor humane consumptie

 3. Als het bedrijf grondstoffen produceert (grondstoffen overeenkomstig bijlage 2.2 van het VLAREMA) maar het deel is niet beschikbaar in het online IMJV-loket, dan moet het deel Grondstoffen worden bijgevraagd in het online IMJV-loket.

Welke info moet ingevuld worden?

In principe moet u alle grondstoffen rapporteren die voorkomen in de materiaalcodelijst. Als u geen overeenkomstige materiaalcode vindt, kiest u ‘M00.00’ en maakt u duidelijk waarover het gaat door het veld ‘gebruikelijke naam grondstof’ in te vullen.

Een bedrijf dat grondstoffen (volgens de bepalingen in VLAREMA) heeft geproduceerd, is daarvan op de hoogte omdat ze hiervoor een grondstofverklaring hebben aangevraagd. Voorbeelden zijn slibs of puingranulaten die specifiek voor een bepaalde toepassing het statuut van grondstof krijgen

Enkel de geproduceerde grondstoffen die werden afgevoerd, moeten gerapporteerd worden. Grondstoffen die op de vestiging zelf werden gebruikt, moeten niet worden gerapporteerd.

Meer info over het deel Grondstoffen

Veelgestelde vragen