Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel Grondstoffen Delen van het IMJV

Deel Grondstoffen

Als u bent aangemeld in het IMJV-loket ziet u bovenaan meerdere tabbladen. Is er in uw IMJV-dossier een tabblad ‘Grondstoffen’? Dan kunt u in dat deel Grondstoffen rapporteren over de geproduceerde grondstoffen in 2023, zoals vastgelegd in het VLAREMA.

Wie moet deel Grondstoffen invullen?

Het deel Grondstoffen moet ingevuld worden als:

 1. het bedrijf of de organisatie in de OVAM-steekproef voor deel Grondstoffen zit
  Lijst OVAM-steekproef - deel Grondstoffen - IMJV-campagne 2024 voor gegevens over productiejaar 2023(Excel bestand opent in nieuw venster).
  Het is mogelijk dat de gegevens in de lijst niet correct zijn omdat de OVAM niet over de meest recente informatie beschikt. Dit ontslaat het bedrijf in kwestie niet van de meldingsplicht.
 2. het een PRTR-bedrijf betreft.
  Dit zijn bedrijven die een omgevingsvergunning (milieuvergunning) hebben waarbij in kolom 7 van een of meerdere vergunde rubrieken een ‘R’ staat. Op de Vlaamse Milieunavigator vindt u meer informatie over de vergunde rubrieken(opent in nieuw venster).


OPGELET: er zijn 3 mogelijke situaties.

 1. Deel Grondstoffen staat niet klaar in het loket. Als het gaat over een bedrijf uit de steekproef dat geen grondstoffen produceert, dan moet dit deel niet worden ingevuld.
 2. Deel Grondstoffen is zichtbaar in het loket: voor een bedrijf waarvan de overheid vermoedt dat het grondstoffen produceert die gerapporteerd moeten worden.
  • Als dit bedrijf geen grondstoffen produceert, kan dit deel op ‘niet van toepassing’ worden gezet.
  • Voor de voedingsbedrijven heeft OVAM in deel Grondstoffen 3 codes aangemaakt voor zaken die deze bedrijven in deel Grondstoffen moeten melden en niet in deel Afval, nl:

   • M08.01 grondstoffen voor gebruik als diervoeding

   • M08.02 grondstoffen voor de biochemie

   • M08.03 voedingsmiddelen die geschonken worden voor humane consumptie

 3. Als het bedrijf grondstoffen produceert (grondstoffen overeenkomstig bijlage 2.2 van het VLAREMA) maar het deel is niet beschikbaar in het online IMJV-loket, dan moet het deel Grondstoffen worden bijgevraagd in het online IMJV-loket.

Overlap IMJV – MATIS

Vestigingen die uiterlijk 14 maart 2024 al hun uitgaande materiaalstromen gemeld hebben in MATIS(opent in nieuw venster) over het jaar 2023, moeten niet melden in het IMJV voor het deel Afval en het deel Grondstoffen. Dit is zo overeengekomen met de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
Praktisch doet u dan het volgende in het IMJV loket:

 • Vestigingen die in het IMJV naast het deel Identificatie, enkel het deel Afval en/of het deel Grondstoffen moeten indienen, moeten geen IMJV indienen en dus niets doen in het IMJV loket.
 • Vestigingen die ook andere dan de hierboven genoemde delen moeten indienen, kunnen voor het deel Afval ‘Er was geen afval op dit adres’ selecteren. Voor het deel Grondstoffen kan de vestiging ‘Ik heb geen grondstoffen, zoals bepaald in VLAREMA, geproduceerd’ selecteren. Op deze manier kunnen vestigingen hun IMJV indienen.

Welke info moet ingevuld worden?

In principe moet u alle grondstoffen rapporteren die voorkomen in de materiaalcodelijst. Als u geen overeenkomstige materiaalcode vindt, kiest u ‘M00.00’ en maakt u duidelijk waarover het gaat door het veld ‘gebruikelijke naam grondstof’ in te vullen.

Een bedrijf dat grondstoffen (volgens de bepalingen in VLAREMA) heeft geproduceerd, is daarvan op de hoogte omdat ze hiervoor een grondstofverklaring hebben aangevraagd. Voorbeelden zijn slibs of puingranulaten die specifiek voor een bepaalde toepassing het statuut van grondstof krijgen

Voor organisch-biologische stromen van voedingsbedrijven zijn de volgende codes voorzien: M08.01 grondstoffen voor gebruik als diervoeding, M08.02 grondstoffen voor de biochemie en M08.03 voedingsmiddelen die geschonken worden voor humane consumptie.

Enkel de geproduceerde grondstoffen die werden afgevoerd, moeten gerapporteerd worden. Grondstoffen die op de vestiging zelf werden gebruikt, moeten niet worden gerapporteerd.

Meer info over het deel Grondstoffen

Veelgestelde vragen