Beheer kwaliteitsmetingen

In dit scherm ziet u een overzicht van de kwaliteitsmetingen voor de exploitatie.

Het scherm bestaat uit twee delen.
Links krijgt u een aantal velden te zien ter identificatie van de putten en de filters waarop het kwaliteitsmonster is genomen.
Rechts krijgt u een overzicht van de kwaliteitsmonsters die zijn uitgevoerd.

Kwaliteitsmeting toevoegen of bewerken

Schermhulp-detail kwaliteitsmetingen

U kunt een kwaliteitsmeting toevoegen door op het plus-tekentje te klikken of op de knop ‘kwaliteitsmeting toevoegen’.

Een bestaande kwaliteitsmeting kunt u aanpassen door te klikken op de hyperlink in de kolom datum monstername (onderlijnde datum).

Voor al deze acties maakt u gebruik van het detailscherm kwaliteitsmeting toevoegen/bewerken. Dit scherm wordt hier besproken.

Bovenin staat een lijst met alle putten en bijhorende filters.
Hier moet u aanvinken op welke filters een staal is genomen. Dit kan één filter zijn, of een mengstaal van een paar filters samen.
Als een mengstaal wordt genomen, moeten de filters in dezelfde watervoerende laag gelegen zijn.

Gegevens van het watermonster

In de velden daaronder staan de gegevens van het watermonster.

De verplichte velden zijn :

 • de datum waarop de monstername is gebeurd,
 • wie (welk labo) de monstername heeft uitgevoerd.

Verder kunt u opgeven hoe diep het waterstaal is genomen,
wanneer de laboanalyse is uitgevoerd,
en of het staal via een aftapkraantje, als schepmonster, via de pomp, … is genomen.

Metingen

Helemaal onderin het scherm komen de eigenlijke kwaliteitsmetingen.

In de eerste kolom staan de verschillende parameters. U kunt opgeven wat de meetwaarde en gebruikte eenheid is.

Als de parameter niet kan gemeten worden doordat de detectielimiet bereikt wordt van de analysemethode, kunt u dit in de derde kolom “Boven (>) of onder (<) detectielimiet” aanduiden.

In de eerste kolom geeft u dan op wat deze limiet is.
In onderstaand voorbeeld is de meetwaarde voor nitriet lager dan 3mg/l.

In de laatste kolommen geeft u nog op of de analyse op het veld of in het labo is uitgevoerd.
En welke analysemethode is toegepast.

Extra parameters rapporteren

Nieuw voor het rapporteringsjaar 2021 is dat u extra parameters kunt rapporteren.

Er zijn 2 nieuwe parametergroepen standaard beschikbaar:

 • bacteriologische parameters
 • zware metalen

Daaronder kan u ook nog eventueel zelf extra parameters toevoegen die u volgens uw omgevingsvergunning verplicht moet rapporteren.

Als je start met enkele letters te typen, krijgt u suggesties van de mogelijke parameters die de letters bevatten die u getypt heeft. Hoe meer u typt, hoe meer de suggestielijst beperkt wordt.

Helemaal rechts onderin hebt u nog de knop ‘Opslaan’. Hiermee worden de gegevens opgeslagen en keert u terug naar het overzichtsscherm van de kwaliteitsmetingen.
U kunt ook de acties of wijzigingen annuleren.

In bulk opladen

 • Stap 1

  Door te klikken op de knop kwaliteitsmetingen afhalen’ krijgt u een Excelbestand, waarin u de kwaliteitsmonsters en analyseparameters kunt invullen.

  LET OP: het excelformulier is gewijzigd ten opzichte van het aangiftejaar 2021 (met rapporteringdata van 2020) doordat er nu extra parameters kunnen gerapporteerd worden.
  U moet dus een nieuwe excel afhalen van het IMJV-loket. Als u de gegevens al had ingevuld in een excel van het oude formaat, kan u wel vanuit uw vorige excel de ingevuld velden kopiëren en plakken naar de nieuwe/juiste excel.

 • Stap 2

  U krijgt de verschillende kolommen te zien die u moet invullen, er is ook telkens een verduidelijking bijgeschreven.

  U moet de datums invullen als “tekst”. Dit gaat het makkelijkste op deze manier:

  1. selecteer uw volledige tabblad (of de kolommen met datums in)
  2. klik op uw rechtermuisknop en klik op “celeigenschappen”
  3. kies in het tabblad getal voor de optie “tekst”
  4. vul dan pas de velden in.

  De putnummers moet u verplicht opgeven.

  Voor kwaliteitsmonsters uitgevoerd op meerdere putten (mengstaal), moet u de putnummers opgeven gescheiden door een puntkomma (;) (bv. put A;putB;PutC). Enkel putten met filters in dezelfde watervoerende laag (eerste 2 cijfers AQUIFER-code) kunnen gezamenlijk worden opgemeten.

  Eens al uw gegevens zijn aangevuld, slaat u het Excelbestand op op uw computer (lokaal).

  LET OP: Extra parameters kunnen enkel via de web-schermen geraadpleegd en ingevoerd worden.
  Reeds opgeslagen analyseresultaten voor ‘Extra parameters’ gaan verloren bij het opladen.

  Als u meerdere monsters hebt die op hetzelfde mengstaal zijn genomen, moet u de gegevens van de put (kolom A tot D) voor elk monster herhalen.

 • Stap 3

  Vervolgens klikt u in het online IMJV-loket op de knop kwaliteitsmetingen opladen in het overzichtsscherm van de kwaliteitsmetingen .

  U krijgt dan dit scherm te zien:

  Via de knop bladeren gaat u op uw lokale schijf op zoek naar het Excelbestand.

  Vervolgens klikt u op de knop kwaliteitsmetingen opladen. U moet dan eerst bevestigen dat U de gegevens wilt opladen. De bestaande gegevens worden overschreven.

  Vervolgens krijgt u te zien hoeveel lijnen uit uw excelbestand zijn ingelezen,
  hoeveel er effectief zijn opgeladen,en op hoeveel lijnen er een validatiefout zit.

  Dit foutenoverzicht kunt u afhalen door op de knop ‘resultatenoverzicht afhalen’ te klikken.

  U krijgt dan opnieuw uw zelfde excel bestand, maar achterin staat in het rood aangeduid welke lijnen er fout zijn, en welk veld moet verbeterd worden

  U kunt deze fouten nu verbeteren en het bestand terug opslaan.
  Vervolgens volgt u dezelfde werkwijze als hierboven beschreven.

  Als alles correct is opgeladen kunt u naar het overzichtscherm van de kwaliteitsmetingen gaan door op de knop terug te klikken.