Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel Grondwater Delen van het IMJV

Deel Grondwater

Als u bent aangemeld in het IMJV-loket ziet u bovenaan meerdere tabbladen. Is er in uw IMJV-dossier een tabblad ‘Grondwater’? Dan kunt u in dat deel Grondwater rapporteren over de grondwaterdata van afgelopen jaar (onttrokken debieten, peilmetingen en/of kwaliteitsmetingen), zoals vastgelegd in het VLAREM of in de bijzondere voorwaarden van de vergunning.
De zogenaamde ‘vaste gegevens’ (informatie over de putten, filters) werden door de betrokken administratie gevalideerd en vooraf ingevuld. U kunt deze gegevens indien nodig aanpassen.

Wie moet dit deel invullen?

Bedrijven, organisaties moeten het deel Grondwater invullen wanneer zij:

 • een Milieu- of Omgevingsvergunning met een totaal vergund debiet van meer dan 30.000 m³/jaar hebben.
  OF
 • als dit in de bijzondere voorwaarden van de Milieu- of Omgevingsvergunning vermeld staat.
Nieuw voor deel Grondwater

Voor het deel Grondwater zijn er t.o.v. vorige jaar enkele wijzigingen in het online IMJV-loket.

 • Er kunnen extra kwaliteitsparameters gerapporteerd worden (waaronder zware metalen en bacteriologische parameters).
 • Debieten van geothermische installaties kunnen makkelijker worden doorgegeven (nieuw hoofdstuk).

Wat moet u invullen?

Totaal vergund debiet van meer dan 30.000 m³/jaar

Bedrijven met een totaal vergund debiet van meer dan 30.000 m³/jaar moeten volgens de algemene voorwaarden van VLAREM II (Afdeling 5.53.3. (opent in nieuw venster)en Afdeling 5.53.4(opent in nieuw venster).) via het IMJV rapporteren.
Dit houdt in:

 • Per watervoerende laag minstens het jaarlijks onttrokken debiet (in m³/jaar)
 • Grondwaterwinningen voor thermische energieopslag (ook gekend als KWO, WKO, ATES) moeten één of meerdere meetinrichtingen voorzien, zodat het opgepompte volume grondwater per pomprichting en per watervoerende laag getotaliseerd kan worden. Daarnaast wordt op elke spuileiding een meetinrichting aangebracht (Artikel 5.53.6.2.4(opent in nieuw venster))
 • Minimum één grondwaterstaal/jaar laten analyseren op de parameters vermeld in Artikel 5.53.4.5 (opent in nieuw venster)
  Een jaarlijkse analyse is noodzakelijk voor alle watervoerende lagen waaruit gepompt wordt.
 • Het grondwaterpeil in de meest centraal gelegen productieput en in de peilputten wordt minimaal maandelijks gemeten.

In de bijzondere voorwaarden van uw omgevingsvergunning (voorheen ‘milieuvergunning’) kunnen ook extra/frequentere rapporteringen vermeld staan.

Totaal vergund debiet van minder dan 30.000 m³/jaar

Bedrijven met een totaal vergund debiet van minder dan 30.000 m³/jaar (of net 30.000m³/j) kunnen via de bijzondere voorwaarden van hun omgevingsvergunning (voorheen ‘milieuvergunning’) ook hun grondwaterstatistieken via het IMJV moeten rapporteren.
Het staat vermeld welk deel (onttrekkingen, peilgegevens en/of kwaliteitsgegevens) ingevuld moet worden en hoeveel keer per jaar de metingen uitgevoerd moeten worden.

Tip: Indien u niet meer beschikt over uw omgevingsvergunning (of milieuvergunning) kan een kopie opgevraagd worden bij de vergunningverlenende overheid (gemeente, provincie, Vlaamse regering).

Hoe het deel Grondwater invullen?

 • Zodra u bent ingelogd in het online IMJV-loket, vindt u op elk scherm bovenaan een link ‘Uitleg over dit scherm’.

Hieronder vindt u lege Excelformaten om in bulk gegevens op te laden in het deel Grondwater van het IMJV loket.

Als u ingelogd bent in het loket zelf, vindt u de vooringevulde Excelbestanden met uw gegevens, deze moet u gebruiken om de rapportering correct te doen.

Excelformulier hebben gewijzigd formaat

Doordat er in 2022 aanpassingen zijn in het deel grondwater, zijn ook de excelformulieren aangepast.
U moet dus een nieuwe excel afhalen van het IMJV-loket. Als u de gegevens al had ingevuld in een excel van het oude formaat, kunt u wel vanuit uw vorige excel de ingevuld velden kopiëren en plakken naar de nieuwe/juiste excel.

Veelgestelde vragen