Scherm debieten grondwaterwinning(en)

In dit scherm ziet u een overzicht van de onttrokken debieten voor de exploitatie. Hier vult u de m³ onttrokken grondwater in voor een klassieke grondwaterwinning.

Het scherm bestaat uit twee delen.
Links krijgt u een aantal velden te zien ter identificatie van de put en de filter.
Rechts krijgt u een overzicht van de m³ opgepompt grondwater dat per debietmeter is opgemeten.

Onttrekking toevoegen of een bestaande onttrekking bewerken.

U kunt een onttrekking toevoegen door te klikken op de knop debiet toevoegen of door op het groene plus-tekentje te klikken.
Een bestaande onttrekking kunt u aanpassen door te klikken op de hyperlink bij de kolom debietmeter (onderlijnd merk en serienummer).

Bovenin staat een lijst met alle pompputten.
Hier moet u aanvinken welke pompputten worden opgemeten met dezelfde debietmeter (dit kan één of meerdere zijn).
Let op: als pompputten met een gezamenlijke debietmeter worden opgemeten, moeten de filters in dezelfde watervoerende laag gelegen zijn.

Debietmeter

In de velden daaronder staan de gegevens van de debietmeter. Het merk en de serienummer van de debietmeter zijn verplichte velden. U kunt ook aangeven wanneer de debietmeter het laatst geijkt is.

Als in de loop van het aangiftejaar de debietmeter wordt vervangen. Dan vult u de datum wegname in. De onttrekking van dit lijntje loopt dan ook tot op de dag dat de debietmeter werd weggenomen.

U vult dan een nieuw blokje in voor de nieuwe debietmeter. De onttrekking start dan op de datum dat de nieuwe debietmeter in gebruik werd genomen.

Daaronder kunt u de eigenlijke opgemeten grondwaterdebieten doorgeven.

U kunt de meterstand opgeven in het begin en op het einde van de periode. Als u de meterstanden hebt ingevuld, kunt u door te klikken op de knop berekenen het opgepompte debiet (in m³) automatisch laten invullen.

Ook kunt u aangeven over welke periode deze onttrekking loopt. Als er geen datums zijn ingegeven, wordt het volledige aangiftejaar als de onttrekkingsperiode beschouwd.

LET OP: de datums van verschillende onttrekkingsperiode’s mogen elkaar niet overlappen. Moet u maandelijks metingen doen, dan heeft u bijvoorbeeld een meetperiode van 01/01/2021 tot 31/01/2021, de volgende periode loopt dan van 01/02/2021 tot 28/02/2021, die erna van 01/03/2021 tot 31/03/2021 en zo verder.

Door te klikken op de knop toevoegen wordt uw onttrekking bewaard en toegevoegd aan het overzichtlijstje onderin.

Helemaal rechts onderin hebt u nog de knop ‘Opslaan’. Hiermee worden de gegevens opgeslagen en keert u terug naar het overzichtsscherm van ‘beheer debieten grondwaterwinning(en)’.
U kunt ook de acties of wijzigingen annuleren.

In bulk opladen debieten grondwaterwinning(en)

 • Stap 1

  Door te klikken op de knop ‘debieten afhalen’ krijgt u een excelbestand, waarin u de onttrokken debieten van de grondwaterwinning(en) kunt invullen. U krijgt de verschillende kolommen te zien die u moet invullen, er is ook telkens een verduidelijking bijgeschreven.

  U vult de datums in als “tekst”. Dit gaat het makkelijkste op deze manier:

  • selecteer uw volledige tabblad (of de kolommen met datums in)
  • klik op uw rechtermuisknop en klik op “celeigenschappen”
  • kies in het tabblad getal voor de optie “tekst”
  • vul dan pas de velden in.

  De pompputten, waarvoor de onttrokken debieten gelden, moet u verplicht opgeven.

  Voor onttrekkingen gemeten op meerdere putten, moet u de putnummers gescheiden door een puntkomma (;) opgeven (bv. put A;putB;PutC). Enkel putten met filters in dezelfde watervoerende laag (eerste 2 cijfers AQUIFER-code) kunnen gezamenlijk worden opgemeten.

  Als u meerdere debietmetingen hebt die met dezelfde debietmeter zijn opgemeten, moet u de gegevens van de put (kolom A tot E) voor elke debietmeting herhalen. In bovenstaande tabel heeft put 2, eyckelkamp, serienummer 1-r4g8e4rhge, drie onttrekkingen (één over de maand januari, één in februari en één in maart).

 • Stap 2

  Eens al uw gegevens zijn aangevuld, slaat u het Excel-bestand op op uw computer (lokaal).

 • Stap 3

  LET OP: bij het opladen worden de bestaande onttrekkingen overschreven. Haal dus steeds eerst de bestaande gegevens af, indien u al debieten heeft ingevoerd via het webloket.

  Vervolgens klikt u in het online IMJV-loket op de knop ‘debieten opladen’ in het overzichtsscherm van de debieten grondwaterwinning(en).

  Vervolgens krijgt u te zien hoeveel lijnen uit uw excelbestand zijn ingelezen, hoeveel er effectief zijn opgeladen, en op hoeveel lijnen er een validatiefout zit.

  Dit foutenoverzicht kunt u afhalen door op de knop resultaten overzicht afhalen te klikken. U krijgt dan opnieuw uw zelfde Excel bestand, maar achterin staat in het rood aangeduid welke lijnen er fout zijn, en welk veld moet verbeterd worden.

 • Stap 4

  Als alles correct is opgeladen kunt u naar het overzichtscherm van de onttrekkingen gaan door op de knop terug te klikken.