Wie moet het deel Productievolumes invullen?

Indien uw bedrijf:

moet u vanaf 2024 het deel Productievolumes ook invullen.
De productievolumes zijn per E-PRTR activiteit verplicht te rapporteren.

De gerapporteerde productievolumes zullen niet publiek gemaakt worden (Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741(opent in nieuw venster), Bijlage, voetnoot 8).

Pas vanaf 2024

Het invullen van het deel productievolumes zal pas nodig zijn vanaf 2024 over rapporteringsjaar 2023.

Hoe het deel Productievolumes invullen?

Een uitleg over het invullen van het deel Productievolumes vindt u in de handleiding deel Productievolumes(PDF bestand opent in nieuw venster).

Per scherm is er ook een uitleg. Deze uitleg vindt u ook in het IMJV-loket bij de tab productievolumes achter de knop “Uitleg bij dit scherm”
Als uw bedrijf meerdere E-PRTR activiteiten uitoefent moet u er 1 van aanduiden als hoofdactiviteit. De overige zijn dan nevenactiviteiten.

De vooringevulde E-PRTR activiteiten in dit deelformulier werden afgeleid van de Vlarem-rubrieken uit uw vergunning.

Als u E-PRTR activiteiten wijzigt, toevoegt of verwijdert geeft u aan dat deze vooringevulde activiteiten niet in overeenstemming zijn met uw vergunning. Als u hieraan aanpassingen doet, is het mogelijk dat we u contacteren om eventuele onduidelijkheden uit te klaren.

Bent u van mening dat uw bedrijf geen E-PRTR activiteiten uitoefent en u onterecht bent aangeschreven, dan kan u dat aangeven in het online IMJV-loket.
U duidt dan in het deel Productievolumes aan ‘Ik heb volgens mijn vergunning geen E-PRTR activiteiten’.

Meer informatie over dit deel

Veelgestelde vragen