Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel Productievolumes Delen van het IMJV

Deel Productievolumes

Als u bent aangemeld in het IMJV-loket ziet u bovenaan meerdere tabbladen. Is er in uw IMJV-dossier een tabblad ‘Productievolumes’? Dan kunt u in dat deel de productievolumes voor 2023 invullen voor de E-PRTR-hoofd- en nevenactiviteiten van uw bedrijf. De gekende E-PRTR-activiteiten van 2023 werden door de betrokken administratie vooraf ingevuld. U kunt deze gegevens indien nodig aanpassen.

Wie moet het deel Productievolumes invullen?

Indien uw bedrijf:

moet u vanaf 2024 over rapporteringsjaar 2023 het deel Productievolumes ook invullen.
De productievolumes per jaar zijn per E-PRTR-activiteit verplicht te rapporteren.

Productievolumes zullen door de betrokken entiteiten van het Vlaams Gewest niet openbaar gemaakt worden, noch individueel noch geaggregeerd, tenzij zij hiertoe verplicht worden door andere wettelijk bindende bepalingen (waaronder de wetgeving inzake toegang van het publiek tot milieu-informatie).

Landbouwbedrijven die wel E-PRTR-plichtig zijn, maar waarvoor geen deelformulier Productievolumes werd klaargezet, dienen dit deelformulier niet in te vullen.
Voor deze bedrijven zullen de dierenaantallen, zoals gerapporteerd in de Mestbankaangifte, door de betrokken administratie omgerekend worden naar grootvee-eenheden.

Hoe het deel Productievolumes invullen?

Een uitleg over het invullen van het deel Productievolumes vindt u in de handleiding deel Productievolumes(PDF bestand opent in nieuw venster).

Per scherm is er ook een uitleg. Deze uitleg vindt u ook in het IMJV-loket bij de tab productievolumes achter de knop “Uitleg bij dit scherm”
Als uw bedrijf meerdere E-PRTR-activiteiten uitoefent moet u er 1 van aanduiden als hoofdactiviteit. De overige zijn dan nevenactiviteiten.

De vooringevulde E-PRTR-activiteiten in dit deelformulier werden afgeleid van de Vlarem-rubrieken uit uw vergunning.

Als u E-PRTR-activiteiten wijzigt, toevoegt of verwijdert geeft u aan dat deze vooringevulde activiteiten niet in overeenstemming zijn met uw vergunning. Als u hieraan aanpassingen doet, is het mogelijk dat we u contacteren om eventuele onduidelijkheden uit te klaren.

Bent u van mening dat uw bedrijf geen E-PRTR-activiteiten uitoefent en u onterecht bent aangeschreven, dan kan u dat aangeven in het online IMJV-loket.
U duidt dan in het deel Productievolumes aan ‘Ik heb volgens mijn vergunning geen E-PRTR-activiteiten’.

Veelgestelde vragen