Wie moet het deel Productievolumes invullen?

Indien uw bedrijf:

moet u vanaf 2023 het deel Productievolumes ook invullen.
De productievolumes zijn per E-PRTR activiteit verplicht te rapporteren.

De gerapporteerde productievolumes zullen niet publiek gemaakt worden (Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741 ((opent in nieuw venster)), Bijlage, voetnoot 8).

Pilootproject IMJV2022

Voor de IMJV-campagne 2022 hebben een 20-tal bedrijven zich bereid verklaard dit deelformulier als test in te vullen. Enkel bij die bedrijven zal dit deel in het IMJV-loket beschikbaar zijn.

Hoe het deel Productievolumes invullen?

Een uitleg over het invullen van het deel Productievolumes vindt u in de handleiding deel Productievolumes (PDF bestand opent in nieuw venster).

Per scherm is er ook een uitleg. Deze uitleg vindt u ook in het IMJV-loket bij de tab productievolumes achter de knop “Uitleg bij dit scherm”
Als uw bedrijf meerdere E-PRTR activiteiten uitoefent moet u er 1 van aanduiden als hoofdactiviteit. De overige zijn dan nevenactiviteiten.

De vooringevulde E-PRTR activiteiten in dit deelformulier werden afgeleid van de Vlarem-rubrieken uit uw vergunning.

Als u E-PRTR activiteiten wijzigt, toevoegt of verwijdert geeft u aan dat deze vooringevulde activiteiten niet in overeenstemming zijn met uw vergunning. Als u hieraan aanpassingen doet, is het mogelijk dat we u contacteren om eventuele onduidelijkheden uit te klaren.

Bent u van mening dat uw bedrijf geen E-PRTR activiteiten uitoefent en u onterecht bent aangeschreven, dan kan u dat aangeven in het online IMJV-loket.
U duidt dan in het deel Productievolumes aan ‘Ik heb volgens mijn vergunning geen E-PRTR activiteiten’.

Meer informatie over dit deel

Veelgestelde vragen