Gedaan met laden. U bevindt zich op: Investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen)

Investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen)

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 26 februari 2021 het plan goed om de lokale besturen te ondersteunen bij hun investeringsprojecten in fietsinfrastructuur. Deze projectsubsidie van 150 miljoen maakt deel uit van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”.

De subsidieregeling houdt in dat elke gemeente recht heeft op 1 euro voor elke 2 euro die ze zelf investeert. Het totaalbedrag (150 miljoen euro) wordt verdeeld a rato van het inwonersaantal.

Meer info over het Kopenhagenplan