Voorwaarden

De afnemer moet voor hij de investering uitvoert de energieaudit of energiestudie voorleggen ter goedkeuring aan Elia.

Wetgeving

Energiebesluit van 19 november 2010