Gedaan met laden. U bevindt zich op: Investeringssteun na uitvoering van een energieaudit in niet-residentiële gebouwen aangesloten op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

Investeringssteun na uitvoering van een energieaudit in niet-residentiële gebouwen aangesloten op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

Voor energiebesparende investeringen in niet-woongebouwen geeft Elia investeringssteun wanneer een energiestudie of energieaudit aantoont dat de investeringen een belangrijke energiebesparing opleveren en een terugverdientermijn hebben die langer is dan 2 jaar. Deze premie geldt enkel voor klanten van Elia, de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

Voorwaarden

De afnemer moet voor hij de investering uitvoert de energieaudit of energiestudie voorleggen ter goedkeuring aan Elia.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Lees deze pagina in: