De Vlaamse overheid heeft alle percelen en gebouwen van het Vlaamse Gewest opgenomen in de Terra Patrimonium en Energiedatabank Vlaanderen. In die databank kunt u zoeken op de kaart of het bewuste perceel aangeduid is en welke dienst de eigenaar is.

Vindt u het perceel niet terug, dan kan bijkomende informatie over de ligging van het perceel u op de goede weg helpen, vooral als u weet welke overheid eigenaar is van de aangrenzende wegen of domeinen.

Ligt de grond naast:

  • een gemeenteweg
  • een gemeentelijke eigendom (bv. een gemeentelijk bos, park of natuurgebied)

dan wendt u zich best tot de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.

In andere gevallen kunt u zich wenden tot de volgende diensten van de Vlaamse overheid.

  • Ligt de grond naast een gewestweg? Contacteer de buitendienst van het Agentschap Wegen en Verkeer in uw provincie.
  • Ligt de grond naast een jaagpad of fietspad naast een bevaarbare waterweg? Contacteer de beheerder van de bevaarbare waterweg.
  • Ligt de grond naast een bos of natuurpark? Contacteer de plaatselijke dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Als de verkoopprocedure voor het goed al gestart is, dan neemt u het best contact op met de afdeling Vastgoed van het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid (e-mail: vastgoed@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)).