Gedaan met laden. U bevindt zich op: Is het Vlaamse Gewest eigenaar van een bepaald stuk grond?

Is het Vlaamse Gewest eigenaar van een bepaald stuk grond?

Als u een onroerend goed van de overheid wilt kopen of huren, dan moet u een aanvraag indienen bij de beherende overheidsdienst. Soms is het Vlaamse Gewest eigenaar van een bepaald stuk grond naast een fietspad, achter tuinen, naast een bos..., maar dat perceel kan ook eigendom zijn van een gemeente. Het achterhalen van het eigenaarschap van een bepaald stuk grond kan dus moeilijk zijn.

De Vlaamse overheid heeft alle percelen en gebouwen van het Vlaamse Gewest opgenomen in de Terra Patrimonium en Energiedatabank Vlaanderen. In die databank kunt u zoeken op de kaart(opent in nieuw venster) of het bewuste perceel aangeduid is en welke dienst de eigenaar is.

Vindt u het perceel niet terug, dan kan bijkomende informatie over de ligging van het perceel u op de goede weg helpen, vooral als u weet welke overheid eigenaar is van de aangrenzende wegen of domeinen.

Ligt de grond naast:

  • een gemeenteweg
  • een gemeentelijke eigendom (bv. een gemeentelijk bos, park of natuurgebied)

dan wendt u zich best tot de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.

In andere gevallen kunt u zich wenden tot de volgende diensten van de Vlaamse overheid.

  • Ligt de grond naast een gewestweg? Contacteer de buitendienst van het Agentschap Wegen en Verkeer in uw provincie.
  • Ligt de grond naast een jaagpad of fietspad naast een bevaarbare waterweg? Contacteer de beheerder van de bevaarbare waterweg.
  • Ligt de grond naast een bos of natuurpark? Contacteer de plaatselijke dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Als de verkoopprocedure voor het goed al gestart is, dan neemt u het best contact op met de afdeling Vastgoed van het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid (e-mail: vastgoed@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)).

Geen eigendom van de overheid?

Vindt u het bewuste perceel niet in de databank? Is het onroerend goed misschien eigendom van een particulier of onderneming? Dan kunt u terecht bij het plaatselijke kantoor Rechtszekerheid van de federale overheidsdienst Financiën om de gegevens van de eigenaar op te vragen(opent in nieuw venster).