Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beheer van de bevaarbare waterlopen

Beheer van de bevaarbare waterlopen

De bevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende waterwegbeheerders.

Verantwoordelijkheden van de beheerder

De waterwegbeheerder van de bevaarbare waterlopen (rivieren en kanalen) is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de

 • waterwegen
 • oevers
 • jaagpaden
 • bruggen en sluizen.

Zij leveren ook vergunningen, concessies of andere toelatingen af voor waterweginfrastructuur.

De waterwegbeheerders van de bevaarbare waterlopen behoren tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

De Vlaamse Waterweg nv

De Vlaamse Waterweg nv(opent in nieuw venster) beheert en exploiteert de bevaarbare waterwegen en watergebonden gronden in Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv heeft drie regio-afdelingen:

 • Regio Oost
 • Regio Centraal
 • Regio West.

Op de kaart van waterwegen die beheerd worden door de Vlaamse Waterweg nv(PDF bestand opent in nieuw venster) staat het werkingsgebied van elke regio-afdeling.

Afdeling Maritieme Toegang

De afdeling Maritieme Toegang(opent in nieuw venster) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken vrijwaart, beheert en onderhoudt alle vaarwegen ('maritieme toegangswegen') naar de zeehavens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge.

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)(opent in nieuw venster) zorgt voor veilig en vlot scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap is bovendien verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.

 • Afdeling Kust(opent in nieuw venster) van het MDK staat in voor de beveiliging en de economische, ecologische en recreatieve ontwikkeling van de kustzone. Ze voert haar beleid en opdrachten uit met het 'samenleven met de zee' voor ogen. Deze afdeling beheert in haar werkingsgebied:
  • het strand en kustduinen
  • de infrastructuur van de jachthavens en vissershavens aan de kust.
 • Andere diensten en afdelingen: stafdienst, afdeling Scheepvaartbegeleiding, DAB LOODSWEZEN, DAB VLOOT.