Bemanning

Verschillende bootjes op een kanaal

Elk bemanningslid (uitgezonderd de bestuurder) moet een dienstboekje ((opent in nieuw venster)) hebben. Daarin staan algemene gegevens (medische verklaring, bekwaamheid) en gegevens over de afgelegde reizen. Bij de eerste indiensttreding aan boord, moet het bemanningslid het dienstboekje aan de bestuurder van het schip geven.

Er zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen ((opent in nieuw venster)):

  • Verklaring matroos
  • Vaarbewijs
  • Rijnpatent
  • Getuigschrift passagiersvervoer
  • Radar (aantekening 'R' of radarpatent)
  • ADN-attest (gevaarlijke goederen)
  • Radiotelefonist.

Om een bekwaamheidsbewijs te krijgen, moet men meestal eerst slagen voor een examen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Examencentrum Binnenvaart ((opent in nieuw venster)). Op het aanvraagformulier van uw bekwaamheidsbewijs kunt u voorkeurdatums voor het examen invullen.

Na het indienen van de aanvraag, krijgt u dan van het Examencentrum Binnenvaart een uitnodiging voor een examen met vermelding van datum, uur en plaats. Op de website van het examencentrum kunt u ook de examenplanning ((opent in nieuw venster)) vinden.

Er zijn verschillende opleidingen ((opent in nieuw venster)) die u kunt volgen als voorbereiding op de examens:

Verlenging of duplicaat nodig?

Een verlenging van een bekwaamheidsbewijs of een duplicaat moet u met een formulier aanvragen. U vindt die aanvraagformulieren ((opent in nieuw venster)) bij het bekwaamheidsbewijs in kwestie.

Ondernemer

Een ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren moet onder meer een getuigschrift van vakbekwaamheid en een vergunning van toegang tot het beroep ((opent in nieuw venster)) hebben.

Op de website van De Vlaamse Waterweg vindt u meer informatie over de beroepsvaart en de binnenvaartinspectie ((opent in nieuw venster)).

Schip

Meer info

Op de website van De Vlaamse Waterweg vindt u meer info en een overzicht van de documenten die nodig zijn om te mogen varen ((opent in nieuw venster)).