Gedaan met laden. U bevindt zich op: Binnenvaart

Binnenvaart

Om te mogen varen in de beroepsvaart moet de bemanning bekwaamheidsbewijzen hebben. Ook voor de onderneming en het schip zijn er documenten nodig.

Bemanning

Elk bemanningslid moet een dienstboekje(opent in nieuw venster) hebben. Daarin staan algemene gegevens (medische verklaring, bekwaamheid) en gegevens over de afgelegde reizen. Bij de eerste indiensttreding aan boord, moet het bemanningslid het dienstboekje aan de bestuurder van het schip geven.

Er zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen(opent in nieuw venster).

 • Europees kwalificatiecertificaat matroos
 • Europees kwalificatiecertificaat schipper
 • Rijnpatent
 • Deskundige voor de passagiersvaart
 • Specifieke vergunning voor het varen op vaarwegen van maritieme aard
 • Specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar
 • ADN-attest (gevaarlijke goederen)
 • Radiotelefonist

U kunt een bekwaamheidsbewijs verkrijgen door een erkende binnenvaartopleiding te volgen of door te slagen voor een examen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Binnenvaartloket(opent in nieuw venster). Op het aanvraagformulier van uw bekwaamheidsbewijs kunt u voorkeurdatums voor het examen invullen.

Na het indienen van de aanvraag, krijgt u dan van het Examencentrum Binnenvaart een uitnodiging voor een examen met vermelding van datum, uur en plaats. Op de website van het examencentrum kunt u ook de examenplanning vinden.

Verlenging of duplicaat nodig?

Een verlenging van een bekwaamheidsbewijs of een duplicaat moet u met een formulier aanvragen. U vindt die aanvraagformulieren(opent in nieuw venster) bij het bekwaamheidsbewijs in kwestie.

Erkende binnenvaartopleidingen

De onderstaande opleidingen werden door DMOW erkend en voldoen aan de minimumcriteria zoals opgesteld door de Europese richtlijn voor beroepskwalificaties in de binnenvaart (EU)2017/2397. De inhoud van de opleidingen zijn gebaseerd op de ES-QIN-standaarden en overgenomen in beroepskwalificaties door het Departement van Onderwijs & Vorming. Het succesvol voltooien van deze opleiding levert een kwalificatiecertificaat op zonder dat er een extra examen bij de binnenvaartcommissie afgelegd dient te worden.

Deksman

Om het eerste dienstboekje te krijgen moet de basisopleiding veiligheid voor deksmannen gevolgd worden. De volgende organisaties stellen hun opleiding open voor het publiek:

Antwerp Maritime Academy(opent in nieuw venster) (info via contactpagina)

Erkend sinds 23/5/2023

Brabo Academy(opent in nieuw venster) (info via contactpagina)

Erkend sinds 9/6/2022

Syntra Midden-Vlaanderen(opent in nieuw venster)

Erkend sinds 2/2/2022

Matroos

De volgende opleidingen geven rechtstreeks toegang tot de kwalificatie matroos:

Bij GO! De Scheepvaartschool - Cenflumarin

Aspirant-stuurman

Deze opleiding voldoet aan de beroepskwalificatie aspirant-stuurman binnevaart (BK-0581-1) van de Vlaamse Beroepskwalificatiestructuur. Mits bijkomende vaartijd kan de het kwalificatiecertificaat stuurman verkregen worden (zonder extra praktisch examen bij de Centrale Examencommissie)

Erkende opleidingen volgens het RSP van de CCR

Deskundige passagiersvaart

Door OK! Maritime(opent in nieuw venster)

Erkend sinds 19/12/2023

Eerstehulp

Door OK! Maritime(opent in nieuw venster)

Erkend sinds 12/6/2024

Ademluchtdragen

Door OK! Maritime(opent in nieuw venster)

Erkend sinds 12/6/2024

Het erkenningsdossier

We verwachten dat het dossier bestaat uit:

Medische geschiktheid door een erkende arts

In Vlaanderen moet u een medische verklaring van een erkende arts kunnen voorleggen als u:

 • wil inschrijven voor een examen schipper of matroos
 • een bestaand Belgisch of Vlaams bekwaamheidsbewijs wil verlengen
 • voor het eerst als bemanningslid in dienst treedt en een dienstboekje wil laten valideren
 • een bestaande kwalificatie wil omzetten of verhogen naar een EU-kwalificatie.

De aanvrager verstrekt aan de bevoegde autoriteit een medische verklaring bij de aanvraag voor:

 • de eerste afgifte van een kwalificatiecertificaat aan dekbemanningsleden, geldig tot 60 jaar;
 • alle kwalificatiecertificaten aan schippers, geldig voor 13 jaar;
 • Daarna:
  • Vanaf 60 jaar: elke 5 jaar
  • Vanaf 70 jaar: elke 2 jaar.

Ontdek de lijst met erkende artsen(PDF bestand opent in nieuw venster) die de medische geschiktheid van binnenvaartpersoneel mag onderzoeken. U maakt zelf een afspraak met één van de erkende artsen. Vergeet uw identiteitskaart niet mee te brengen naar uw afspraak. Wanneer u aan de vereiste voorwaarden voldoet, maakt de arts het formulier van de medische verklaring(PDF bestand opent in nieuw venster) op.

Medisch onderzoek

Het medisch onderzoek heeft betrekking op:

 • gezichts- en gehoorscherpte
 • motorische functies
 • de neuropsychiatrische toestand
 • hart- en vaatziekten.

Praktisch: een afspraak vastleggen

[UPDATE 11/8/2023: 18 nieuwe artsen werden erkend (allen te contacteren via Mensura)]

Voor consultaties zonder afspraak kunt u terecht bij de erkende artsen van Mediport, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u.

Voor afspraken in de haven van Antwerpen kunt u op vrijdag en zaterdag (2 keer per maand), terecht in de mobiele unit van Livam BV in de Antwerpse haven.

Voor afspraken met de erkende artsen van Idewe, Cohezio en Mensura wordt aangeraden om ruimschoots op voorhand uw afspraak vast te leggen (reken hiervoor op minstens 1 à 2 maanden).

Ter herinnering: dit is de lijst met erkende artsen(PDF bestand opent in nieuw venster) die de medische geschiktheid van binnenvaartpersoneel mogen onderzoeken.

Ondernemer

Een ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren moet onder meer een getuigschrift van vakbekwaamheid en een vergunning van toegang tot het beroep(opent in nieuw venster) hebben.

Op de website van De Vlaamse Waterweg nv vindt u meer informatie over de beroepsvaart en de binnenvaartinspectie(opent in nieuw venster).

Schip

Meer info

Voor vragen over de bovenstaande onderwerpen kunt u terecht op beleid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)