Bemanning

Verschillende bootjes op een kanaal

Elk bemanningslid moet een dienstboekje(opent in nieuw venster) hebben. Daarin staan algemene gegevens (medische verklaring, bekwaamheid) en gegevens over de afgelegde reizen. Bij de eerste indiensttreding aan boord, moet het bemanningslid het dienstboekje aan de bestuurder van het schip geven.

Er zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen(opent in nieuw venster).

 • Europees kwalificatiecertificaat matroos
 • Europees kwalificatiecertificaat schipper
 • Rijnpatent
 • Deskundige voor de passagiersvaart
 • Specifieke vergunning voor het varen op vaarwegen van maritieme aard
 • Specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar
 • ADN-attest (gevaarlijke goederen)
 • Radiotelefonist

U kunt een bekwaamheidsbewijs verkrijgen door een erkende binnenvaartopleiding te volgen of door te slagen voor een examen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Binnenvaartloket(opent in nieuw venster). Op het aanvraagformulier van uw bekwaamheidsbewijs kunt u voorkeurdatums voor het examen invullen.

Na het indienen van de aanvraag, krijgt u dan van het Examencentrum Binnenvaart een uitnodiging voor een examen met vermelding van datum, uur en plaats. Op de website van het examencentrum kunt u ook de examenplanning vinden.

De volgende binnenvaartopleidingen zijn erkend door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

Verlenging of duplicaat nodig?

Een verlenging van een bekwaamheidsbewijs of een duplicaat moet u met een formulier aanvragen. U vindt die aanvraagformulieren(opent in nieuw venster) bij het bekwaamheidsbewijs in kwestie.

Medische geschiktheid door een erkende arts

In Vlaanderen moet u een medische verklaring van een erkende arts kunnen voorleggen als u:

 • wil inschrijven voor een examen schipper of matroos
 • een bestaand Belgisch of Vlaams bekwaamheidsbewijs wil verlengen
 • voor het eerst als bemanningslid in dienst treedt en een dienstboekje wil laten valideren
 • een bestaande kwalificatie wil omzetten of verhogen naar een EU-kwalificatie.

De aanvrager verstrekt aan de bevoegde autoriteit een medische verklaring bij de aanvraag voor:

 • de eerste afgifte van een kwalificatiecertificaat aan dekbemanningsleden, geldig tot 60 jaar;
 • alle kwalificatiecertificaten aan schippers, geldig voor 13 jaar;
 • Daarna:
  • Vanaf 60 jaar: elke 5 jaar
  • Vanaf 70 jaar: elke 2 jaar.

Ontdek de lijst met erkende artsen(PDF bestand opent in nieuw venster) die de medische geschiktheid van binnenvaartpersoneel mag onderzoeken. U maakt zelf een afspraak met één van de erkende artsen. Vergeet uw identiteitskaart niet mee te brengen naar uw afspraak. Wanneer u aan de vereiste voorwaarden voldoet, maakt de arts het formulier van de medische verklaring(PDF bestand opent in nieuw venster) op.

Medisch onderzoek

Het medisch onderzoek heeft betrekking op:

 • gezichts- en gehoorscherpte
 • motorische functies
 • de neuropsychiatrische toestand
 • hart- en vaatziekten.

Nieuw: Medische verklaring in de Antwerpse haven

Binnenvaartpersoneel kan zich vanaf eind januari 2 keer per maand, op vrijdag en zaterdag, laten onderzoeken in de mobiele unit van Livam BV(opent in nieuw venster) in de Antwerpse haven.

Hebt u op korte termijn een afspraak nodig? Neem dan contact op met dr. HEERDINK (zie de lijst met erkende artsen(PDF bestand opent in nieuw venster) voor contactinformatie).

Voor afspraken met de erkende artsen van Idewe en Cohezio moet u ruimschoots op voorhand uw afspraak vastleggen. Reken hiervoor op minstens 1 à 2 maanden.

Ondernemer

Een ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren moet onder meer een getuigschrift van vakbekwaamheid en een vergunning van toegang tot het beroep(opent in nieuw venster) hebben.

Op de website van De Vlaamse Waterweg nv vindt u meer informatie over de beroepsvaart en de binnenvaartinspectie(opent in nieuw venster).

Schip

Meer info

Op de website van De Vlaamse Waterweg nv vindt u meer info en een overzicht van de documenten die nodig zijn om te mogen varen(opent in nieuw venster).