Gedaan met laden. U bevindt zich op: Binnenvaartservices

Binnenvaartservices

Op deze pagina’s vindt u info over de dienstverlening voor binnenschippers op vlak van walstroom, afvalinzameling, waterinname en alternatieve brandstoffen.

Dienstverlening

Vlaams Binnenvaartservices Platform

Het Vlaams Binnenvaartservices Platform (VBSP) fungeert als een coördinerend orgaan voor alle belanghebbenden in de Vlaamse binnenvaart. Met de lancering van de Green Deal Binnenvaart in 2023 heeft het VBSP zijn focus verbreed naar dienstverleningen voor alternatieve brandstoffen, gericht op duurzaamheid, netwerkontwikkeling, optimalisatie van dienstverleningen en communicatieverbetering binnen de sector.