Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afvalinzameling voor binnenschepen

Afvalinzameling voor binnenschepen

De Vlaamse waterwegbeheerders en havenbesturen voeren duurzaamheid hoog in het vaandel. Een milieuverantwoorde inzameling van afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart draagt bij tot het realiseren van het principe van duurzaamheid.

Dienstverlening

Het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart(opent in nieuw venster) (ook gekend als het CDNI) heeft als doel alle betrokkenen, dus niet enkel de schipper of de bemanning, maar ook de verlader en de ontvanger van de lading, te sensibiliseren rond de verontreiniging van oppervlaktewater, de beperking van de hoeveelheid scheepsafval en het stimuleren van recyclage.

Het verdrag onderscheidt 3 soorten afval. Onder de knoppen hieronder vindt u meer informatie over de dienstverlening rond de inzameling van de verschillende soorten afval:

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over het CDNI:

Inhoud is aan het laden

Vlaams Binnenvaartservices Platform

Het Vlaams Binnenvaartservices Platform (VBSP) fungeert als een coördinerend orgaan voor alle belanghebbenden in de Vlaamse binnenvaart. Met de lancering van de Green Deal Binnenvaart in 2023 heeft het VBSP zijn focus verbreed naar dienstverleningen voor alternatieve brandstoffen, gericht op duurzaamheid, netwerkontwikkeling, optimalisatie van dienstverleningen en communicatieverbetering binnen de sector.

Wetgevend kader en afvalbeheersplan

Coördinatie

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)(opent in nieuw venster) is de bevoegde overheidsinstantie inzake het beheer van materialen- en afvalkringlopen in Vlaanderen. Zij heeft onder meer toezichtsbevoegdheden inzake de afgifte van scheepsafvalstoffen en de toepassing van het CDNI-verdrag. OVAM verzekert samen met de afdeling Haven- en Waterbeleid van het Departement MOW de coördinatie van afvalinzameling binnen het Vlaams Binnenvaartservices Platform.

Partners