Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel B: Afval van lading

Deel B: Afval van lading

Bij het laden en lossen van een schip ontstaan er verschillende fracties van de lading, die opgedeeld worden in de categorieën: lading, restlading en ladingsrestant. In deel B van het CDNI-verdrag staat beschreven hoe u moet omgaan met restladingen en afval van de lading die ontstaan bij het laden en lossen van een binnenschip.

Ontgassen/ventilatieverbod

Op 22 juni 2017 besliste de conferentie van verdragsluitende partijen om het CDNI-verdrag uit te breiden met bepalingen die de uitstoot in de atmosfeer van dampvormige restanten van vloeibare lading van binnenschepen moeten tegen gaan. Dampen van bepaalde vloeibare goederen mogen na het van kracht worden van de ontgassingsbepalingen uit het CDNI niet meer vrij naar de atmosfeer geloosd worden, maar moeten afgegeven worden aan een ontvangstinrichting (= ontgassingsinstallatie).

Dat ventilatieverbod voor tankschepen is opgedeeld in 3 fasen en zal gefaseerd van kracht worden.

  • Fase 1: ventilatieverbod van benzine, benzeen, aardoliedestillaten en mengsels met meer dan 10% ethanol. Dit zijn de meest vervoerde stoffen. Het ventilatieverbod voor deze stoffen gaat op 1 oktober 2024 in.
  • Fase 2: ventilatieverbod van ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen. Het ventilatieverbod van deze stoffen gaat 2 jaar na de 1e fase in.
  • Fase 3: ventilatieverbod van onder andere aceton, ethanol en methanol. Dit verbod gaat 3 of 4 jaar na fase 1 in.

AANDACHT: Fase 1 en Fase 2 worden sneller van kracht op het Nederlandse grondgebied. Fase 1 op 1 juli 2024 en fase 2 vermoedelijk op 1 september of 1 oktober.

Meer informatie over ontgassen/ventileren(opent in nieuw venster)

Stoffenlijst

U moet de stoffenlijst(opent in nieuw venster) raadplegen om de losstandaard van een laadruim of ladingtank vast te stellen. U kunt in de stoffenlijst het ladinggoed opzoeken volgens het NSTR-nummer (goederennummer).

Afhankelijk van de lading is de losstandaard bezemschoon, nagelensd of vacuümschoon. Als deze losstandaard wordt gevolgd door wassen, ontstaat er waswater vermengd met ladingrestanten. De stoffenlijst bevat ook voorschriften over de omgang met waswater, regen- en ballastwater vermengd met ladingrestanten.

Het ontstaan van ladingrestanten kan zoveel mogelijk voorkomen worden door eenheidstransport en verenigbaar transport.

  • Eenheidstransport (twee transporten van identieke goederen): het laadruim of de ladingtank moeten niet gereinigd of gewassen worden, overslagresten moeten wel verwijderd worden.
  • Verenigbaar transport (twee transporten van vergelijkbare goederen): het laadruim of de ladingtank moet niet gewassen worden, overslagresten moeten wel verwijderd worden.

Losverklaring

Van zodra een schip wordt gelost, vult de ladingontvanger of exploitant van de overslaginstallatie deel 1 van de losverklaring in, inclusief stempel en handtekening en eventueel ook een ontvangstinrichting toewijzen voor het in ontvangst nemen van de waswaters of dampen. Ook wanneer er geen reiniging plaatsvindt (bv. bij eenheidstransporten, bepaald stukgoed) geldt de verplichting voor het invullen van de losverklaring.

Het schip mag na het lossen de reis pas voortzetten nadat de schipper in de losverklaring heeft bevestigd dat restlading en de overslagresten zijn overgenomen.

Het is verplicht om de model-losverklaringen(opent in nieuw venster) van het CDNI te gebruiken. Ook wanneer er geen reiniging plaatsvindt (bijvoorbeeld, bij eenheidstransporten, bepaald stukgoed), geldt deze verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de ladingontvanger/overslaginstallatie als van de vervoerder/schipper om te beschikken over een blanco losverklaring.

Opgelet, er mogen geen delen van het document verwijderd of veranderd worden, evenmin mag de losverklaring geïntegreerd worden in andere checklists zoals bunkerchecklists. De losverklaringen zijn beschikbaar in de 3 officiële talen van het CDNI- gebied, Nederlands, Frans en Duits. De Engelse versie is geen officiële versie.

Het gebruik van de losverklaring in elektronisch formaat is toegestaan, mits voldaan wordt aan enkele CDNI-voorwaarden, zie CDNI besluit Gebruik losverklaring elektronisch formaat(opent in nieuw venster).

Meld- en informatiepunt

België en Nederland hebben een meld- en informatiepunt voor de afgifte van afval van lading. Voor vragen kunt u terecht bij: