Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Binnenvaartservices Platform (VBSP)

Vlaams Binnenvaartservices Platform (VBSP)

Het Vlaams Binnenvaartservices Platform (VBSP) is geëvolueerd tot een coördinerend orgaan dat alle belanghebbenden in de binnenvaartsector samenbrengt.

Thema's

 • Stap 1

  Walstroom

  In samenspraak tussen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) werd een walstroomcoördinator aangesteld, komende uit de afdeling Haven- en Waterbeleid, van het Departement MOW. Een walstroomplatform met alle betrokkenen werd opgericht. Het eerste walstroomplatform vond plaats op dinsdag 12 juni 2012.

 • Stap 2

  Afvalinzamelingen en drinkwater

  Het walstroomplatform resulteerde in een enorme verrijking en versterking van de partnerschipaanpak en coördinatie. Er werd daarom beslist om het walstroomplatform uit te breiden met andere dienstverleningen met name afvalinzamelingen en drinkwater. Dit leidde tot een Vlaams Binnenvaartservices Platform (VBSP).

 • Stap 3

  Alternatieve brandstoffen

  Naar aanleiding van het lancering in 2023 van Green Deal binnenvaart in Vlaanderen, werd er voorgesteld om het binnenvaartservices uit te breiden met beschikbare dienstverleningen voor alternatieve brandstoffen. Een nieuwe component rond infrastructuur voor alternatieve brandstoffen wordt toegevoegd.

Doel

Het VBSP brengt alle actoren uit de binnenvaart samen om de belangen van de dienstverleningen voor de binnenvaart op een gecoördineerde manier te behartigen en te werken aan verschillende doelstellingen en uitdagingen, met name :

 1. verdere opbouw van een netwerk met geschikte wacht- en rustplaatsen met aangepaste faciliteiten voor binnenschepen;
 2. het optimaliseren, rapporteren en stimuleren van het gebruik van dienstverleningen voor de binnenvaart;
 3. communicatieverbetering en imagoverbetering van de binnenvaart als duurzaam en milieuvriendelijke transportmodus;
 4. het faciliteren en ondersteunen van innovatie van de dienstverleningen in de binnenvaart.

Activiteiten

Het platform coördineert:

 1. de initiatieven van waterwegbeheerders en gemeentelijke havenbedrijven om te beantwoorden aan de verplichtingen betreffende dienstverleningen (o.a walstroom, alternatieve brandstoffen, drinkwater, afvalinzamelingspunten ...);
 2. de visie over dienstverlening infrastructuur (ontwerp, beheer en onderhoud) van de binnenvaart;
 3. de opmaak van een samengestelde overzichtskaart met de bestaande dienstverleningsinstallaties;
 4. de opmaak van jaarlijkse rapportering afvalafgifte, drinkwater- en walstroom verbruik.

Het platform is informatief:

 1. Het geeft een overzicht van ontwikkelingen in beleid en praktijk;
 2. Het geeft een stand van zaken van acties inzake dienstverlening;
 3. Het brengt actuele zaken in de kijker;
 4. Het voorziet in een overzichtskaart met de bestaande dienstverleningsinstallaties;
 5. Het verwijst naar publicaties, artikels, thematische informatiebundels;
 6. Het verwijst naar de jaarlijkse rapportering van afvalafgifte, drinkwater- en walstroom verbruik;
 7. Het communiceert over studiedagen en internationale partnerschappen.

Het platform is een contactpunt:

 1. Betrokkenen kunnen er terecht met vragen of opmerkingen rond walstroom, afvalinzameling en drinkwatervoorzieningen.

Het platform nodigt uit tot gebruik:

 1. Het richt zich tot degene die informatie zoekt rond dienstverleningen;
 2. Het stelt tools en informatie over goede praktijken ter beschikking;
 3. Het uniformeert en harmoniseert de beheersystemen en betalingssystemen van de verschillende soorten dienstverlening;
 4. Het stelt campagnemateriaal ter beschikking om te sensibiliseren;
 5. Het werkt aan een opwaardering van de binnenvaart binnen de logistieke keten.