Gedaan met laden. U bevindt zich op: Alternatieve brandstoffen voor de binnenvaart

Alternatieve brandstoffen voor de binnenvaart

Deze webpagina’s maken u wegwijs in de bestaande infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Vlaamse binnenvaartsector. U vindt ook meer info over projecten die de toekomst van duurzame brandstofoplossingen in de sector vormgeven.

Green Deal Binnenvaart

Net zoals andere sectoren, staat ook de binnenvaart voor de uitdaging om te vergroenen. Op Europees, nationaal en regionaal niveau zijn er doelstellingen bepaald voor de binnenvaart over het reduceren van emissie, maar ook over duurzame mobiliteit en de modal shift.

De Europese Commissie bepaalt in haar Green Deal(opent in nieuw venster) dat ze de ambitie heeft om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. De Vlaamse Green Deal Binnenvaart(opent in nieuw venster) beoogt specifiek het verduurzamen van de Vlaamse binnenvaart en stelt een aantal doelstellingen op die zowel het klimaat (reductie van CO₂ emissie) als de luchtkwaliteit (reductie van stikstof en fijnstofemissie) dienen te bevorderen. Hiervoor is een traject opgesteld met mijlpalen in 2026, 2030 en een zicht op 2050.

  Infrastructuur in Vlaanderen

  In de binnenvaart dienen zich diverse veelbelovende alternatieve brandstoffen aan die voordelen hebben voor het klimaat en de luchtkwaliteit. De infrastructuur om deze brandstoffen te tanken of om te laden wordt geleidelijk uitgebreid, waardoor de sector stappen kan zetten naar een duurzamere toekomst.

  Vlaams Binnenvaartservices Platform

  Het Vlaams Binnenvaartservices Platform (VBSP) fungeert als een coördinerend orgaan voor alle belanghebbenden in de Vlaamse binnenvaart. Met de lancering van de Green Deal Binnenvaart in 2023 heeft het VBSP zijn focus verbreed naar dienstverleningen voor alternatieve brandstoffen, gericht op duurzaamheid, netwerkontwikkeling, optimalisatie van dienstverleningen en communicatieverbetering binnen de sector.

  Coördinatie

  Vragen? Contacteer de coördinator alternatieve brandstoffen binnenvaart Mohssine El Kahloun.

  Mohssine El Kahloun
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Afdeling Beleid
  Koning Albert II laan 20 bus 5
  1000 Brussel
  België
  T+ 32 2 553 77 64
  mohssine.elkahloun@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

  Partners

  De partners volgen via het Vlaams Binnenvaartservices Platform de stand van zaken op en werken de knelpunten weg inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.