Gedaan met laden. U bevindt zich op: Infrastructuur alternatieven brandstoffen: Laadinfrastructuur/batterijaandrijving

Infrastructuur alternatieven brandstoffen: Laadinfrastructuur/batterijaandrijving

Batterijaandrijving is volledig emissievrij en zal een belangrijke rol spelen in de vergroening van de binnenvaartsector.

Port of Antwerp-Bruges

Binnen het PIONEERS Project worden batterijcontainers onderzocht als oplossing duurzamere binnenvaart. Batterijcontainers dienen als voeding voor binnenvaartschepen en schepen in estuaria met batterijaandrijving. Er wordt onderzoek verricht om de optimale locatie voor de laadinfrastructuur voor batterijcontainers te bepalen.

Het PIONEERS consortium bestaat uit vooraanstaande havens, terminal operators, transportbedrijven, expediteurs, onderzoeksinstellingen, technologieontwikkelaars, innovators en overheidsinstanties. Samen werken ze aan concrete oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen in havens te verminderen, terwijl ze tegelijkertijd de concurrentiepositie van de havens behouden. Het project heeft een looptijd van 5 jaar en is gestart eind 2021.

Port of Antwerp-Bruges wil tegen 2050 een koolstofneutrale haven zijn en is ervan overtuigd dat groene havens alleen tot stand kunnen komen via partnerschappen en een actieve dialoog met een breed netwerk van belanghebbenden.