Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel C: Overig scheepsbedrijfsafval

Deel C: Overig scheepsbedrijfsafval

Overig scheepsbedrijfsafval betekent huisvuil, huishoudelijk afvalwater, zuiveringsslib, slops uit ruimen en tanks en alle niet-oliehoudende afvalsoorten waaronder klein gevaarlijk afval (KGA).

Afvalparken

Voor de afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval (de vaste afvalstoffen) kunt u terecht in de recyclageparken en in de containers aan de sluizen. Sommige locaties aan de sluizen zijn omgevormd tot sorteerstraten met containers voor papier en karton, PMD, glas en restafval.

Voor de afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval is steeds een registratie noodzakelijk. Contacteer uw ontvanginrichting of meer info via VisuRIS(opent in nieuw venster).

Op de kaart hieronder vindt u de locaties van alle ontvangstinstallaties in het Belgische netwerk.

Weergave
Kaart

Recycleerbaar afval sorteren

Huishoudelijk afval moet zoveel mogelijk gescheiden naar de recycleerbare categorieën papier/karton, GFT, glas, harde (plastic) kunststoffen, piepschuim, folies PMD+ en restafval te worden afgegeven. Door een maximale scheiding van de verschillende afvalstoffen draagt u bij aan een goede recyclage en beperkt u het volume restafval.

Betalende categorieën

Een beperkt deel zoals het restafval, het grofvuil en het KGA (verven en solventen) is betalend. Daarvoor geldt een tarief conform het principe “de vervuiler betaald”. Alle overige scheepsbedrijfsafvalstoffen kunt u nog steeds gratis afgeven.

Tarieven ontvangstinstallaties, ingericht door de Haven van Antwerpen-Brugge(opent in nieuw venster)

Niet voor passagierschepen

Passagiersschepen kunnen met het overig scheepsbedrijfsafval niet terecht in het netwerk van ontvangstinrichtingen. Deze schepen moeten contact opnemen met geregistreerde inzamelaars voor afvalstoffen en de kosten ervan zullen in rekening gebracht worden. Meer info over deze inzamelaars via de havendiensten of de OVAM-website.