Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel A: Olie- en vethoudend afval

Deel A: Olie- en vethoudend afval

In Deel A van de Uitvoeringsregeling van het CDNI wordt de omgang met afvalstoffen geregeld die vooral in de machinekamer van de schepen voorkomt, zoals afvalolie, bilgewater, vetten, poetslappen, gebruikte filters, oliehoudende verpakkingen en vaten.

Bilgeboot

De inzameling van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart wordt gegarandeerd door de havenbedrijven Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port en De Vlaamse Waterweg nv (Ringvaart om Gent). In de havengebieden van Antwerpen en North Sea Port (regio Gent incl. Ringvaart) is een bilgeboot actief waar de binnenvaart tijdens de kantooruren hun oliehoudend afval kunnen afgeven. Een aanvraag tot inzameling door de bilgeboot kan op eenvoudig verzoek rechtstreeks bij de bilgeboot (oproep via marifoon).

Afvalparken

Sinds 1 januari 2011 is in het volledige CDNI-gebied een uniform financieringssysteem van kracht voor Deel A. Dat gebeurt door middel van een verwijderingsbijdrage die wordt aangerekend per 1000 liter geleverde gasolie voor de voortstuwing van het schip.

In ruil voor de betaling van uw verwijderingsbijdrage kunt u terecht bij de verschillende afvalparken in het havengebied van Antwerpen en langs De Vlaamse Waterweg voor gratis afgifte van het olie- en vethoudend afval. Bij afgifte dient u uw Eco-kaart en olie-afgifteboekje voor te leggen.

Op de kaart hieronder vindt u alle locaties van de ontvangstinstallaties in het Belgische netwerk.

Weergave
Kaart

Vacuümwagen

Loopt u niet op regelmatige tijdstippen een inzamellocatie (boot of park) aan of is er nood tot een dringende afgifte, dan kunt u beroep doen op een vacuümwagen.

Dit betekent evenwel een extra kost en daarom moet de afgifte verantwoord zijn. Er geldt dan ook een minimale af te geven hoeveelheid van 500 liter (bilgewater + afvalolie). Een aanvraag voor inzameling via vacuümwagen gebeurt bij voorkeur via het aanvraagformulier hieronder, waarna de dienstverlener contact zal opnemen met het schip ter bevestiging van de gevraagde inzameling.

Na goedkeuring door De Vlaamse Waterweg, zal de opdrachtnemer Martens Cleaning binnen de 2 werkdagen contact opnemen met het binnenschip om de modaliteiten tot inzameling overeen te komen en de opdracht tot inzameling van de aangemelde afvalstoffen uit te voeren.

Bezig met laden...