Waterstanden

© Jonas Lampens

Maart 2022 was een uiterst droge maand. Ook in april en begin mei viel er weinig neerslag. Hierdoor zijn de peilen en afvoeren van de waterlopen en het grondwater verder gedaald.

In de IJzer, de Nete , de Demer, de Dender en de Bovenschelde zijn de afvoeren zeer laag voor de tijd van het jaar en in de Leie laag. Ook in tal van onbevaarbare waterlopen zijn de afvoeren laag of zeer laag voor de tijd van het jaar.

Begin mei 2022 waren de peilen van het ondiepe grondwater op driekwart van de locaties (75%) laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.

Waterbeheerders nemen preventieve maatregelen. Daarom is momenteel ‘droogteniveau geel ((opent in nieuw venster))’ afgekondigd.

Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

In kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten kan het gedurende het volledige jaar of tijdens het volledige groeiseizoen verboden zijn om water te onttrekken. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen. Raadpleeg de onttrekkingsverboden in

Tijdelijke onttrekkingsverboden door droogte

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen zijn tijdelijke onttrekkingsverboden voor onbevaarbare waterlopen van kracht in

Afwegingskader prioritair watergebruik

Als het lange tijd extreem droog is en er waterschaarste dreigt, moeten de overheden maatregelen nemen. Die maatregelen moeten doordacht en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is daarbij belangrijk dat de volksgezondheid nooit in gevaar komt. De burger moet met andere woorden altijd kraan­water ter beschikking hebben, voor essentiële zaken als drinken, koken en wassen. Voor wie moet beslissen over de maatregelen is er een hulpmiddel ontwikkeld: het Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste ((opent in nieuw venster)).

Structurele aanpak van droogte en waterschaarste

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte. Daarom heeft de Vlaamse Regering een plan uitgewerkt met ruim 70 maatregelen en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken: de Blue Deal ((opent in nieuw venster)). Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en een maximaal circulair watergebruik.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u uw waterverbruik verminderen? Met deze tips gaat dat gemakkelijker dan u denkt!

‘Ontharden’: minder tegels, meer groen

  • Een terras, oprit, tuinpaadje, … In zowat elke tuin zijn verhardingen aanwezig. Hoe meer verhardingen, hoe minder water de grond kan opnemen. Beperk daarom tuinverhardingen.
  • Voorziet u toch een verharding, kies dan voor waterdoorlatend materiaal of brede voegen.