Waterstanden

© Jonas Lampens

Door het relatief warme, droge en zonnige weer in september 2021 zijn er minder locaties waar het peil van het ondiepe grondwater hoog staat. Toch blijven begin oktober 2021 de peilen van het ondiepe grondwater in iets meer dan de helft van de locaties normaal voor de tijd van het jaar.

Ook in het merendeel van de waterlopen zijn de peilen en debieten normaal voor de tijd van het jaar. Vooral in het zuidwesten van Vlaanderen zijn de peilen en debieten begin oktober gestegen door de neerslag van eind september-begin oktober.

Waterbeheerders en waterbedrijven hoeven geen extra maatregelen te nemen. Daarom is momenteel ‘droogteniveau groen ((opent in nieuw venster))’ afgekondigd.

Afwegingskader prioritair watergebruik

Als het lange tijd extreem droog is en er waterschaarste dreigt, moeten de overheden maatregelen nemen. Die maatregelen moeten doordacht en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is daarbij belangrijk dat de volksgezondheid nooit in gevaar komt. De burger moet met andere woorden altijd kraan­water ter beschikking hebben, voor essentiële zaken als drinken, koken en wassen. Voor wie moet beslissen over de maatregelen is er een hulpmiddel ontwikkeld: het Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste ((opent in nieuw venster)).

Structurele aanpak van droogte en waterschaarste

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte. Daarom heeft de Vlaamse Regering een plan uitgewerkt met ruim 70 maatregelen en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken: de Blue Deal ((opent in nieuw venster)). Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en een maximaal circulair watergebruik.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u uw waterverbruik verminderen? Met deze tips gaat dat gemakkelijker dan u denkt!

‘Ontharden’: minder tegels, meer groen

  • Een terras, oprit, tuinpaadje, … In zowat elke tuin zijn verhardingen aanwezig. Hoe meer verhardingen, hoe minder water de grond kan opnemen. Beperk daarom tuinverhardingen.
  • Voorziet u toch een verharding, kies dan voor waterdoorlatend materiaal of brede voegen.