De afgelopen jaren heeft Vlaanderen te kampen met aanhoudende droogte. De grondwaterstanden zijn daardoor te laag. Ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn laag. Daardoor ontstaan problemen (bijv. lage zuurstofgehaltes, blauwalgen) in rivieren, beken, vijvers, ...

Door de recente neerslag zijn de peilen en debieten op de verschillende waterlopen gestegen. Daarom is momenteel 'droogteniveau groen ((opent in nieuw venster))' afgekondigd.

De droogtemaatregelen (captatieverboden, maatregelen omwille van blauwalgen) zijn opgeheven in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

Meer informatie