Waterstanden

© Jonas Lampens

Juli 2021 was kouder en natter dan normaal. Vooral in het oosten van Vlaanderen viel veel neerslag. Begin augustus waren de afvoeren in de meeste waterwegen (met uitzondering van de IJzer) merkbaar hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. De peilen en debieten van de onbevaarbare waterlopen waren op de meeste locaties normaal voor de tijd van het jaar. En de peilen van het ondiepe grondwater waren in zeven op tien locaties hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar.

Waterbeheerders en waterbedrijven hoeven geen extra maatregelen te nemen. Daarom is momenteel ‘droogteniveau groen ((opent in nieuw venster))’ afgekondigd.

Afwegingskader prioritair watergebruik

Als het lange tijd extreem droog is en er waterschaarste dreigt, moeten de overheden maatregelen nemen. Die maatregelen moeten doordacht en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is daarbij belangrijk dat de volksgezondheid nooit in gevaar komt. De burger moet met andere woorden altijd kraan­water ter beschikking hebben, voor essentiële zaken als drinken, koken en wassen. Voor wie moet beslissen over de maatregelen is er een hulpmiddel ontwikkeld: het Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste ((opent in nieuw venster)).

Structurele aanpak van droogte en waterschaarste

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte. Daarom heeft de Vlaamse Regering een plan uitgewerkt met ruim 70 maatregelen en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken: de Blue Deal ((opent in nieuw venster)). Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en een maximaal circulair watergebruik.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u uw waterverbruik verminderen? Met deze tips gaat dat gemakkelijker dan u denkt!

‘Ontharden’: minder tegels, meer groen

  • Een terras, oprit, tuinpaadje, … In zowat elke tuin zijn verhardingen aanwezig. Hoe meer verhardingen, hoe minder water de grond kan opnemen. Beperk daarom tuinverhardingen.
  • Voorziet u toch een verharding, kies dan voor waterdoorlatend materiaal of brede voegen.