Waterstanden

De afgelopen jaren heeft Vlaanderen te kampen met aanhoudende droogte. De grondwaterstanden zijn daardoor te laag. Ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn laag. Daardoor ontstaan problemen (bijv. lage zuurstofgehaltes, blauwalgen) in rivieren, beken, vijvers, …

Door de regen in de tweede helft van juni 2021 zijn de peilen en debieten in vele waterlopen gestegen. In het zuiden van Vlaanderen blijven de debieten in een aantal waterlopen wel laag. De peilen van het ondiepe grondwater zijn in twee op drie locaties normaal tot hoog voor de tijd van het jaar. In één op drie locaties blijven de grondwaterpeilen laag of zeer laag voor de tijd van het jaar.

Waterbeheerders en waterbedrijven hoeven nog geen extra maatregelen te nemen. Daarom is momenteel ‘droogteniveau groen ((opent in nieuw venster))’ afgekondigd.

Afwegingskader prioritair watergebruik

Als het lange tijd extreem droog is en er waterschaarste dreigt, moeten de overheden maatregelen nemen. Die maatregelen moeten doordacht en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is daarbij belangrijk dat de volksgezondheid nooit in gevaar komt. De burger moet met andere woorden altijd kraan­water ter beschikking hebben, voor essentiële zaken als drinken, koken en wassen. Voor wie moet beslissen over de maatregelen is er een hulpmiddel ontwikkeld: het Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste ((opent in nieuw venster)).

Structurele aanpak van droogte en waterschaarste

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte. Daarom heeft de Vlaamse Regering een plan uitgewerkt met ruim 70 maatregelen en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken: de Blue Deal ((opent in nieuw venster)). Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en een maximaal circulair watergebruik.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u uw waterverbruik verminderen? Met deze tips gaat dat gemakkelijker dan u denkt!