Waterstanden

© Jonas Lampens

De toestand in de week van 28 november 2022:

  • De neerslag van de afgelopen weken zorgt voor een lichte stijging van de debieten en waterpeilen van de waterwegen en de onbevaarbare waterlopen. De afvoeren van de waterwegen blijven op de meeste plaatsen lager dan normaal voor de tijd van het jaar, maar ze zijn niet uitzonderlijk laag. Ook voor de onbevaarbare waterlopen zijn de afvoeren op een aantal locaties (vooral in de zuidelijke helft van Vlaanderen) nog steeds lager dan normaal voor de tijd van het jaar.
  • De grondwaterstanden blijven stabiel op een relatief laag niveau voor de tijd van het jaar.

Adviezen droogtecommissie

De Vlaamse droogtecommissie volgt de droogtetoestand nauwgezet op. De commissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming bij waterschaarste door droogte en adviseert over bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten.

Raadpleeg de communicatie en adviezen van de droogtecommissie. (opent in nieuw venster)

Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

In kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten kan het gedurende het volledige jaar of tijdens het volledige groeiseizoen verboden zijn om water te onttrekken. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen. Raadpleeg de onttrekkingsverboden in

Tijdelijke onttrekkingsverboden onbevaarbare waterlopen opgeheven

Door de regen van afgelopen periode konden de tijdelijke onttrekkingsverboden voor onbevaarbare waterlopen in de week van 10 oktober 2022 opgeheven worden.

Meer info:

Droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen

Het overzicht van de droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen (bv. het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer) is te raadplegen via deze link(opent in nieuw venster).

Afwegingskader prioritair watergebruik

Als het lange tijd extreem droog is en er waterschaarste dreigt, moeten de overheden maatregelen nemen. Die maatregelen moeten doordacht en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is daarbij belangrijk dat de volksgezondheid nooit in gevaar komt. De burger moet met andere woorden altijd kraan­water ter beschikking hebben, voor essentiële zaken als drinken, koken en wassen. Voor wie moet beslissen over de maatregelen is er een hulpmiddel ontwikkeld: het Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste(opent in nieuw venster).

Structurele aanpak van droogte en waterschaarste

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte. Daarom heeft de Vlaamse Regering een plan uitgewerkt met ruim 70 maatregelen en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken: de Blue Deal(opent in nieuw venster). Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en een maximaal circulair watergebruik.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u uw waterverbruik verminderen? Met deze tips gaat dat gemakkelijker dan u denkt!

‘Ontharden’: minder tegels, meer groen

  • Een terras, oprit, tuinpaadje, … In zowat elke tuin zijn verhardingen aanwezig. Hoe meer verhardingen, hoe minder water de grond kan opnemen. Beperk daarom tuinverhardingen.
  • Voorziet u toch een verharding, kies dan voor waterdoorlatend materiaal of brede voegen.