Gedaan met laden. U bevindt zich op: Droogtemaatregelen in provincie West-Vlaanderen

Droogtemaatregelen in provincie West-Vlaanderen

In de provincie West-Vlaanderen gelden onderstaande droogtemaatregelen.

Permanent onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Sinds 1 april 2022 is het verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Het verbod geldt het hele jaar rond. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Waar welk onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket wateronttrekking(opent in nieuw venster) of op de kaart met de onttrekkingsverboden(opent in nieuw venster).

Droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen

Het overzicht van de droogtemaatregelen voor de waterwegen (bv. het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer) is te raadplegen via deze link(opent in nieuw venster).