Permanent onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Sinds 1 april 2022 is het verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Het verbod geldt het hele jaar rond. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Waar welk onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket wateronttrekking ((opent in nieuw venster)) of op de kaart met de onttrekkingsverboden ((opent in nieuw venster)).

Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigde gouverneur Carl Decaluwé op 18 juli 2022 een uitbreiding van het tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Het verbod is van toepassing

  • op alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de provincie West-Vlaanderen
  • vanaf 18-7-2022.

Meer details vindt u

Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor bevaarbare waterlopen

In navolging van het onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen kondigde De Vlaamse Waterweg een captatieverbod af op de bevaarbare waterlopen. Dit captatieverbod is van toepassing:

  • in het ganse IJzerbekken
  • vanaf 13 juli 2022