Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie Circulair water

Subsidie Circulair water

Deze subsidie voor investeringsprojecten die focussen op minder waterverbruik en circulair watergebruik kan niet meer aangevraagd worden. Indienen van een projectvoorstel kon ten laatste tot 6 september 2023.

De waterbeschikbaarheid verhogen kan door:

  • uitwisseling van alternatieve waterstromen
  • effluentprojecten die gezuiverd rioolwater hergebruiken
  • ontwikkeling van innovatieve technieken om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen
  • ...

Voorwaarden

  • Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking. De samenwerking bestaat minimum uit 2 partijen.
  • Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van 50.000 euro.
  • Het project moet realiseerbaar zijn tegen december 2030.
  • De ingediende projecten worden geëvalueerd door een jury en krijgen zo een rangorde.
  • De minister beslist over de toekenning van de subsidies aan de projecten.
  • Op de VMM-website vindt u alle voorwaarden en het subsidiereglement.(opent in nieuw venster)

Procedure

Financieel voordeel

Het maximale subsidiepercentage is 75% van de projectbegroting.

Regelgeving

Begrotingsdecreet