De captatieverboden (mei-november 2020)

  • voor bepaalde onbevaarbare waterlopen
  • op enkele bevaarbare waterlopen omwille van blauwalgen

zijn opgeheven.

Politiebesluiten van de provinciegouverneur Limburg