Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

Sinds 1 januari 2022 is het wel verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. Het verbod geldt het hele jaar rond. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Waar welk onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket wateronttrekking ((opent in nieuw venster)) of op de kaart met de onttrekkingsverboden ((opent in nieuw venster)).

Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigde gouverneur Jos Lantmeeters een tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing

  • op het volledige stroomgebied van de Melsterbeek en zijbeken, van de Herk en zijbeken, van de Mombeek en zijbeken
  • op het stroomgebied van de Zwarte Beek
  • op de stroomgebieden van de Velpe en de Gete en zijbeken, met uitzondering van de Velpe en de Gete zelf
  • vanaf 13-5-2022.

Meer details vindt u