Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

Sinds 1 januari 2022 is het wel verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. Het verbod geldt het hele jaar rond. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Waar welk onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket wateronttrekking(opent in nieuw venster) of op de kaart met de onttrekkingsverboden(opent in nieuw venster).

Tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen opgeheven

De regen in september had een positief effect op zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit in de waterlopen. Gouverneur Jos Lantmeeters besliste daarom om het tijdelijk onttrekkingsverbod voor de onbevaarbare waterlopen op te heffen vanaf 14 oktober.

Meer details vindt u:

Droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen

Het overzicht van de droogtemaatregelen voor de waterwegen (bv. het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer) is te raadplegen via deze link(opent in nieuw venster).