Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

Sinds 1 januari 2022 is het wel verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. Het verbod geldt het hele jaar rond. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Waar welk onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket wateronttrekking(opent in nieuw venster) of op de kaart met de onttrekkingsverboden(opent in nieuw venster).

Tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen opgeheven

Het droge weer eind mei en begin juni 2023 zorgt voor een sterke daling van de waterpeilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen. Lage waterpeilen en debieten vormen een ernstige bedreiging voor de fauna en flora in en rond de waterloop en voor het ecosysteem dat ervan afhankelijk is. Om de natuur in de waterlopen te beschermen, is het vanaf 10 juni 2023 tijdelijk verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden van:

  • Molse Nete
  • Grote Laak.

Meer details vindt u:

Droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen

Het overzicht van de droogtemaatregelen voor de waterwegen (bv. het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer) is te raadplegen via deze link(opent in nieuw venster).