Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

Tussen 1 april en 31 oktober is het wel verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Waar welk onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket wateronttrekking ((opent in nieuw venster)) of op de kaart met de onttrekkingsverboden ((opent in nieuw venster)).

Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigde gouverneur Carina Van Cauter op 15 juli 2022 een uitbreiding van het onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Er geldt nu een onttrekkingsverbod voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

Op de onttrekkingsverboden zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

 1. onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie
 2. onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is
 3. onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Meer details vindt u

Droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen

Het overzicht van de droogtemaatregelen voor de waterwegen (bv. het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer) is te raadplegen via deze link ((opent in nieuw venster)).

Onttrekkingsverbod in afgesloten meanders

Vanaf 01/09/2022 is het verboden om water te onttrekken uit enkele afgesloten meanders van de Schelde en de Leie. Dit om de waardevolle natuur in deze meanders maximaal te beschermen, De waterstanden zijn er zeer laag.

 • Leievallei
  • Schoondalbocht Noord, West-Vlaamse Leievallei
  • Machelenput, Zulte
  • Gottem, Deinze/Zulte
 • Scheldevallei
  • Het Anker, Wortegem-Petegem / Oudenaarde
  • Vlassenbroekse polder, Dendermonde.