Gedaan met laden. U bevindt zich op: Droogtemaatregelen in provincie Oost-Vlaanderen

Droogtemaatregelen in provincie Oost-Vlaanderen

In de provincie Oost-Vlaanderen gelden onderstaande droogtemaatregelen.

 

Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

Tussen 1 april en 31 oktober is het verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.

Waar welk onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket wateronttrekking(opent in nieuw venster) of op de kaart met de onttrekkingsverboden(opent in nieuw venster).

Droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen

Het overzicht van de droogtemaatregelen voor de waterwegen (bv. het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water en een aangepast stuwbeheer) is te raadplegen via deze link(opent in nieuw venster).