Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beheer van de onbevaarbare waterlopen

Beheer van de onbevaarbare waterlopen

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop.

Categorieën

Luchtfoto van een groene omgeving met een waterloop
© Pierre Verhoeven
 • Niet-geklasseerde waterlopen:
  • baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door de gemeente

  • baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer

  • andere niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten worden beheerd door de eigenaar van het aangrenzende perceel. Alleen als het gaat om ‘publieke grachten’, neemt de gemeente of de polder of watering, het beheer ervan op zich, zonder het eigendom ervan over te kopen.

Beheerder en categorie van een waterloop opzoeken

U kunt op de online kaart van de waterlopen in Vlaanderen zelf opzoeken

 • of een waterloop een ‘bevaarbare’ of ‘onbevaarbare’ waterloop is
 • wie de beheerder van de waterloop is
 • onder welke categorie een waterloop valt.

Onderhoud van de waterloop

De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterloop, inclusief de bedding van de waterloop. Dit is de zone van de waterloop tot aan de hoogste grens die het stromend water kan bereiken zonder dat de waterloop overstroomt.

De planten, struiken en bomen die op de bedding staan, zijn eigendom van de beheerder. De beheerder zal daar maaien en snoeien.

  Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze zorgen voor bescherming tegen erosie en inspoeling van sedimenten, pesticiden en meststoffen. Oeverzones zijn bovendien belangrijk voor onderhoud of om werken aan de waterloop te kunnen uitvoeren. Er moeten dan ook afstandsregels gerespecteerd worden.