Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat te doen bij vissterfte?

Wat te doen bij vissterfte?

De kwaliteit van onze waterlopen is de laatste jaren verbeterd. Daardoor herstelt de visstand zich geleidelijk. Toch kunnen vissterftes ontstaan. Dit zijn de mogelijke oorzaken:

 • zuurstoftekort in het water
 • riool-overstorten in het water als gevolg van hevige regen- en onweersbuien
 • illegale lozing
 • ziekte.

Snelle melding is belangrijk.

 • Ziet u lokaal slechts één of enkele dode vis(sen) in de waterloop? Dan gaat het waarschijnlijk om een natuurlijke sterfte en is er geen melding nodig.
  Zijn er in de volgende dagen nieuwe dode vissen? Dat wijst op een visziekte. Meld het zo snel mogelijk aan de gemeentelijke milieudienst of de politie.
 • Komen de vissen naar lucht happen aan het wateroppervlak? Dat kan wijzen op een zuurstoftekort in het water. De vissen blijven dan ook ter plekke hangen en zijn weinig actief. Meld het zo snel mogelijk aan de gemeentelijke milieudienst of de politie.
  Zwemmen de vissen actief rond, vertonen ze speels gedrag of eten ze insecten of brood van het wateroppervlak? Dan is er geen probleem. Dat is natuurlijk gedrag.
 • Meerdere dode vissen over langere afstand? Een vissterfte over langere afstand wijst op een ernstig probleem. Meld dit onmiddellijk aan de gemeentelijke milieudienst of de politie.

Vissterfte in privévijver

De uitbater van een privévijver (van hengelvereniging, parkvijver) moet zelf instaan voor de beluchting en/of de verwijdering van de kadavers om de visstand te behouden.

Melding van illegale lozing of waterverontreiniging?

Ook dit meldt u best zo snel mogelijk bij de gemeentelijke milieudienst of buiten de kantooruren bij de lokale politie. Deze diensten kunnen snel ter plaatse verifiëren wat er aan de hand is, en de nodige maatregelen nemen.