Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

  • uw inkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen
  • er vermoed wordt dat u onvermogend bent.

Wat mee te nemen

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.