Voorwaarden

Drie categorieën van voertuigen van meer dan 3,5 ton zijn vrijgesteld:

  • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming burgerbevolking, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • Voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • Voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Naast bovenstaande drie categorieën van aan te vragen vrijstellingen is er ook een automatische vrijstelling voor voertuigen die in een van de andere gewesten werden vrijgesteld.

Procedure

De eigenaars van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van de vrijstellingscategorieën valt, dienen verplicht een aanvraag tot vrijstelling te doen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven.

Om een aanvraag te doen moet u een formulier invullen en een foto met vooraanzicht en een foto met zijaanzicht van het voertuig bijvoegen.