Voorwaarden

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van de onderstaande vier belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, innovatie.

Wilt u weten of uw groeitraject in aanmerking komt? Benieuwd naar voorbeelden? Bekijk dan de informatie per thema(opent in nieuw venster) op de website van VLAIO.

  Kennis verwerven

  De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om het groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van die kennis kan op twee manieren:

  • door zich te laten adviseren door een externe dienstverlener. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt, hoeven daarvoor niet erkend of geregistreerd te zijn.
  • door het aanwerven van een werknemer die het juiste profiel heeft om kennis te verankeren in een onderneming (voltijds of deeltijds).

  Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens 20.000 euro (excl. btw). Een kmo kan per groeitraject maximaal één subsidie-aanvraag toegekend krijgen.

  Procedure

  De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema.
  Momenteel is de 3e oproep 2022 lopende. Let op: deze oproep eindigt op 20 december 2022.

  Dit zijn de oproepperiodes voor 2023:

  • Oproep 1: 27/03/2023 - 22/05/2023
  • Oproep 2: 28/08/2023 - 25/09/2023
  • Oproep 3: 18/12/2023 - 22/01/2024

  Staat er een oproep open in de oproepenkalender(opent in nieuw venster), dan kunt u de volgende stappen volgen om een aanvraag in te dienen.

  1. Indienen aanvraag

  U vult de online subsidieaanvraag(opent in nieuw venster) in. Bij de aanvraag zal gevraagd worden om een projectbeschrijving op te laden.

  2. Mondelinge toelichting van de aanvraag indien nodig

  Na de indiening wordt uw subsidieaanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid op basis van een aantal beoordelingscriteria. Als uw dossier extra toelichting behoeft, nodigt de projectadviseur u uit om het groeitraject mondeling toe te lichten.

  3. Beslissing

  De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de dossierbehandelaars. U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing via e-mail.

  4. Uitbetaling

  De uitbetaling moet aangevraagd worden via kmo-groeisubsidie@vlaio.be(opent in uw e-mail applicatie) samen met de benodigde bewijsstukken. Naargelang het type steun (advies of aanwerving of beide), worden er andere bewijsstukken opgevraagd en zal de uitbetaling ook anders verlopen.

  Belangrijk

  De gesubsidieerde prestaties (dus de aanwerving of de adviesprestaties) mogen pas starten op de eerste dag van de maand volgend op de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 11 april, kunnen de adviesprestaties/de arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 mei. De subsidie kan dus nooit retroactief worden toegekend.

  Bedrag

  Zowel voor de aanwerving van een werknemer als voor het inwinnen van advies van een externe dienstverlener kan de kmo tot 25.000 euro steun krijgen (in totaal dus maximaal 50.000 euro). Er wordt een steunpercentage van 50% gehanteerd.

  externe versterking = consultancyinterne versterking = aanwerving
  steunpercentage 50%, maximaal steunplafond van 25.000 eurosteunpercentage 50%, maximaal steunplafond van 25.000 euro

  Veelgestelde vragen